logo


Zekeriya Aslan Yeminli Mali Müşavir zekeriyaaslan@finansalymm.com 30.11.2017 Aktifinde bulunan gayrimenkulleri, Belediyelere bağışlamak isteyen firmalarca son günlerde yoğun olarak[Devamını Oku]
Selçuk Savaş Sosyal Güvenlik Denetmen Yrd. Bilim Uzmanı selcux66@gmail.com 30.11.2017 %80 engelli raporum var ancak neden malulen emekli olamıyorum? Engelli emekli olmak istiyorum [Devamını Oku]
Bumin Doğrusöz 30.11.2017 Vergi hukukumuzda, çeşitli zamanaşımı düzenlemeleri mevcuttur. Bunlardan, tarh zamanaşımı, düzeltme zamanaşımı ve ceza kesme zamanaşımı süreleri Vergi Usu[Devamını Oku]
Akif Akarca , Dr. Mehmet Şafak 30.11.2017 Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına tabi mükelleflerle basit usule tabi mükellefler için elektronik ortamda defter- beyan sistem[Devamını Oku]
Dr. Mustafa Alpaslan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi m.alpaslan@windowslive.com 29.11.2017 Bilindiği gibi, e-defter  uygulaması konusunda işletmelerin   2014 veya [Devamını Oku]
Erinç Efe Avşar Sosyal Güvenlik Denetmen Yrd. efeavsar@gmail.com 29.11.2017 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu ve  gerekse diğer kanunlarda yer alan s[Devamını Oku]
Veysi Seviğ 29.11.2017 Türk Ticaret Kanunu’nun 27’nci maddesi uyarınca Ticaret Sicili’ne tescil; kural olarak “ilgililer, temsilcileri veya hukuki halefleri tarafından yetkili sici[Devamını Oku]
Dr. Mustafa Alpaslan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi m.alpaslan@windowslive.com 28.11.2017 Bilindiği gibi, işletmeye kayıtlı araçların satışı sırasında fatura düze[Devamını Oku]
Bumin Doğrusöz 28.11.2017 Geçen yazımda Emlâk Vergisi Kanunu’nun 8/2 maddesi ile verilen yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu’nca “gelirleri münhasıran kanunla kurulan sos[Devamını Oku]
Dr. Mustafa Alpaslan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi m.alpaslan@windowslive.com 25.11.2017 Vergi incelemesinde amaç; ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştı[Devamını Oku]