logo


Kanun No: 7061 : Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun[Devamını Oku]
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik[Devamını Oku]
5 Aralık 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30261 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBL[Devamını Oku]
7061 SAYILI TORBA YASANIN GETİRDİKLERİ Değerli okurlar, 7061 sayılı BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Meclis Genel Kurulunda kabul ed[Devamını Oku]
Eda Kaya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İşletme Bilim Uzmanı edakaya_88@hotmail.com 05.12.2017 Vergi mükellefleri açısından; hesap dönemi takvim yılı olanların, 2018 yılında kulla[Devamını Oku]
Veysi Seviğ 05.12.2017 Vergi incelemesinde uyulacak esaslar “Vergi Usul Kanunu’nun” 140’ıncı maddesinin konusunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda “Vergi incelemesi yapanlar, yaptıkları[Devamını Oku]