logo


31 Mayıs 2018 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30437 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KA[Devamını Oku]
Zeyneddin Çetin Vergi Müfettişi cetinzeyni@gmail.com 31.05.2018 A-Giriş 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmas[Devamını Oku]
31.05.2018 Yargıtay, ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarına karşılık izin kullandırılamayacağına, bu günlerde yapılan çalışmalar için ücret ödemesi yapılması gerektiğine hükmet[Devamını Oku]
SGK Genelgesi 2018/17 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 26431140-207.02-E.4984245 Tarih: 29/05/2018 Konu : Prim Teşviklerinden Geriye Y[Devamını Oku]
Murat Dayanç Yeminli Mali Müşavir Eski Baş Hesap Uzmanı Bağımsız Denetçi Bilim Uzmanı mdayanc@bnddenetim.com 30.05.2018 I- GİRİŞ TBMM Genel Kurulu’nca 11.5.2018 tarihinde kabul edi[Devamını Oku]
Halit Küçükcelik Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi halit@katreymm.com 30.05.2018 Matrah artırımı, kasa affı, stok affı, ortaklar cari hesabı affı, 31.03.2018 tarihi itibariyle [Devamını Oku]
Mustafa Yıldırım Serbest Muhasebeci Mali Müşavir mustafa@mustafayildirim.org 30.05.2018 Bilindiği gibi, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 01.01.2017 tarihinden itibaren kademeli ola[Devamını Oku]
29 Mayıs 2018 SALI Resmî Gazete Sayı : 30435 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 486)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR[Devamını Oku]
29 Mayıs 2018 SALI Resmî Gazete Sayı : 30435 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK [Devamını Oku]
Ahmet Gündüz Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Marka & Patent Vekili ahmet-gunduz@ttmail.com 29.05.2018 2018 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri  26.03.2018 tari[Devamını Oku]