logo


SGK Genelgesi 2018/24 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Sayı : 72044944-640-E.6691182 Tarih: 27/06/2018 Konu : Rücu alacaklarının 7143 sayılı Kanun uyarınca [Devamını Oku]
İbrahim AKbayrak Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi info@duzeyymm.com 29.06.2018 Bildiğiniz üzere Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği 23 Haziran 2018 tarih ve 30457 s[Devamını Oku]
23 Haziran 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30457 YÖNETMELİK Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ[Devamını Oku]
Resul Kurt 29.06.2018 7103 sayılı Torba Yasa ile getirilen önemli düzenlemelerden birisi de; başta genç işsizler ve kadınlar olmak üzere dezavantajlı kesimlere hem sigortalının hem[Devamını Oku]
Mustafa Kalafat Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İşletme Bilim Uzmanı mkalafat@guris.com.tr 27.06.2018 Değerli Okurlar, Küreselleşen Dünya’da gün geçtikçe firmaların almış oldukları[Devamını Oku]
Celal Özcan 27.06.2018 7103 sayılı Torba Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 75 inci madde ile 2016 ve 2017 yıllarında [Devamını Oku]
Okay Güray Bülbül 27.06.2018 Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Bağ-Kur’lular 31 Aralık’a kadar iki aydan fazla prim borcu olsa dahi Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağ[Devamını Oku]
SGK Genelgesi 2018/23 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 40071718-206-E. 6420811 Tarih: 22/06/2018 Konu : 5510 sayılı Kanunun 4/1-b Kaps[Devamını Oku]
SGK Genelgesi 2018/22 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2018/22 Sayı : 26431140-207.02-E.6383557 Tarih: 22/06/2018 Konu : 4447 Sayılı [Devamını Oku]
Cemil Çatak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir cemil@bedart.com.tr 25.06.2018 Bilindiği üzere 25.05.2018 tarihinde 30431 no’lu Resmi Gazete’de yayımlanan 498 No’lu Vergi Usul Kanunu T[Devamını Oku]