logo


5 Haziran 2018 SALI Resmî Gazete Sayı : 30442 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEB[Devamını Oku]
Dr. Ufuk ÖZDEMİR Yeminli Mali Müşavir ufuk@proymm.com 05.06.2018 Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesinin 1-c alt bendinde ihracatçılar açısından bir ön istisna düze[Devamını Oku]
Veysi Seviğ 05.06.2018 7103 sayılı kanunun 31’inci maddesiyle Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 39’uncu madde hükmü uyarınca; Sanayi Sicili Kanunu’na göre sanayi sicil b[Devamını Oku]
İsa Karakaş 05.06.2018 SGK üzerinden farklı şartlar ihtiva eden 10’dan fazla teşvik ve destek uygulanıyor. Bu durum işverenin bazen hakkı olduğu halde yararlanamamasına ya da daha [Devamını Oku]