logo


Yılmaz Sezer 29.09.2018 12 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda” yapılan değişik[Devamını Oku]
Selahattin İpek Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi bdselahattinipek@gmail.com 29.09.2018 Bağımsız Denetimlere Ait Sözleşme ve Raporların Bildirilmesi   Kaynak: w[Devamını Oku]
Zekeriya Aslan Yeminli Mali Müşavir zekeriyaaslan@finansalymm.com 27.09.2018 Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkındaki Tebliğler ile; şirket ortaklarının hesap dönemi içinde kâr payı ava[Devamını Oku]
Muhtasar Beyannamede Değişiklik. Gelir İdaresi Başkanlığı Defter Beyan Sistemiden Duyuru: 2018/10 aylık ve 2018/10-12 üç aylık vergilendirme dönemine ilişkin kayıtlar için geçerli [Devamını Oku]
Zeki Gündüz 26.09.2018 Değerli DÜNYA okurları, listelediğim, paylaştığım öneriler veya değindiğim konular zaman zaman başlıkla tam uyuşmayabilir. Genel olarak ifade etmek gerekirse[Devamını Oku]
Koray Ateş E. Öğretim Görevlisi KGK Bağımsız Denetçi korayates@muhasebetr.com 25.09.2018 Türkiye Sınırları İçindeki Transit Ticarette KDV, BA BS ve Muhasebe Uygulaması  [Devamını Oku]
Mustafa Akçayır Serbest Muhasebeci Mali Müşavir KGK Bağımsız Denetçi mustafa.akcayir@mynet.com 25.09.2018 Öz Varlık Hesabı Türk Ticaret Kanunu (2/3 Oranı), Öz Sermaye Hesabı Kuruml[Devamını Oku]
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Ha[Devamını Oku]
SGK Genelgesi 2018/32 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506-010-E.12089308 Tarih: 18/09/2018 Konu : 2012/27 sayılı Genelgede Değiş[Devamını Oku]
E-Sigorta Sözleşmesinin E-Devletten Onaylanması ve Aktivasyon İşlemleri[Devamını Oku]