logo


Günay Çalışkan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir smmmgunaycaliskan@gmail.com 12.04.2019 Dövize Dayalı Leasinglerde Finansal Kiralama Anapara, Faiz ve Kur Değerlemesi   Kaynak: w[Devamını Oku]
Bora Yargıç 12.04.2019 Gelir İdaresi Başkanlığı 29 Mart 2019 tarihinde yayımladığı 115 nolu VUK Sirküleri ile 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannam[Devamını Oku]
Mehmet Güngöroğlu 12.04.2019 Ülkemizde 3 yılda bir af niteliği taşıyan vergi düzenlemeleri sonrasında vergilerini zamanında ödeyen mükelleflerin çoğu “Borcunu zamanında ödeme[Devamını Oku]