logo


Mehmet Uğur Yavuz
Sosyal Güvenlik Denetmeni
myavuz2@sgk.gov.tr

25.01.2018

Her yıl olduğu gibi bu sene de Şubat geldi ve biz işçiye ödediğimiz ücretle SGK’ya yapılacak bildirimi nasıl denkleştireceğiz sorusuna takıldık kaldık. Keynes’in likidite tuzağından hallice bir tuzak sanki Şubat bildirimleri. Tuzağa takılan bir daha kendini kurtaramıyor. Konu özü itibariyle işçinin ücretinin nasıl belirlendiğiyle ilgili. İş sözleşmesi kurulurken ücret günlük yahut maktu aylık olarak belirlenebiliyor. Maktu ücret her ay aynı ücreti ödemek anlamına geldiğinden SGK’ya yapılacak bildirimde değişiklik olmaz. Böylelikle Şubat gelince bohem bir sıkıntıya düşülmez. Fakat sözleşme kurulurken ücretin günlük ödenmesi tercih edilmişse çalışılan gün sayısı, ödenecek ücret toplamı ve SGK’ya bildirimler kafalarda soru işaretleri oluşturuverir.

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Yasası bir ayı 30 gün, bir yılı ise 360 gün olarak kabul ediyordu. 5510 sayılı Kanun da bu prensibi aynen kabul etmiştir. Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak bildirimler için aylık gün sayısı 30 gündür ve sigortalının çalıştığı ayın 28,29,30 ve 31 günden oluşması önem teşkil etmemektedir. Ancak işçiye ödenecek ücretin belirlenmesi asgari ücretler için ücretin maktu değil de günlük belirlenmesi durumunda; gün sayısı 30 olan ayda günlük asgari ücret tutarı üzerinden (30×67,65) 2029,5 TL, gün sayısı 31 olan ayda en azından asgari ücret tutarında bildirim olması şartını fazlasıyla sağladığı için herhangi bir sıkıntı teşkil etmeyip (31×67,65) 2097,15 TL dir. Ancak 28 gün süren Şubat ayında işçinin alacağı ücret (28×67,65) 1894,2 TL dir. Şubat ayında tam çalışması olan bir sigortalı için yapılacak bildirimde, sigortalı gün sayısı 30 olacağından ve ücretin en azından asgari ücret düzeyi üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerektiğinden dolayı oluşan 2 günlük farkın primini işveren ödemektedir.Net ücretin düşük olmasına rağmen Sosyal sigorta işveren maliyeti daha fazla olmaktadır.

Şubat’ta Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilecek gün sayısı, prim tutarı ve ücretler Tablo:1 de verilmiştir.

 Fiilen Çalışma Sayılan Gün  Brüt Ücret SGK Prime Tabi Tutar SGK Gün Sayısı  SGK İşçi Payı (%15)  SGK İşveren Payı (%22.5)  Gelir Vergisi (%15)  Damga Vergisi (%0,759)  

AGİ

 

Net Ücret

 

28 GÜN

28X67,65=

1894,2 TL

 

2029,5 TL

 

30 GÜN

                             284,13 TL                                          476,92 TL [1]                             241,51 TL                                         14,37 TL  

152,21 TL

 

1.506,40 TL

 

Tablo:1

Son kertede iş mevzuatımıza göre maktu ücret uygulanması durumunda ayların kaç gün sürdürdüğüne bakılmaksızın günlük ücretin 30 katı üzerinden hesaplanmaktadır. Bu durumda işçinin izinli ve mazeretli olduğu hallerde dahi ücreti tam ödenmektedir.[2]Ücretin çalışılan gün kavramına paralel olarak gün bazında ödenmesi durumunda ise işçiye çalışıldığı gün kadar ücret ödenecektir. Bu durumda 28 gün süren bir Şubat ayında işçinin tam çalışması karşılığı alacağı ücret 28 günlük ücreti olmasına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi 30 gün üzerinden olacaktır.


[1] Normal hesaplansaydı 1894,2x%22.5=426,195 TL olacaktı ancak oluşan iki günlük fark 2×67,65=135,3 ve bunun da işçi payını da işveren yüklenerek 135,3×37,5=50,73 tl sini işveren öder. Totalde 426,195+50,73=476,92 TL işveren yükümlülüğüdür.

[2]  4857 Sayılı İş Kanunu Md.49

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com