logo


Osman Arıoğlu

28.03.2018

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilen, halen Plan ve Bütçe Komisyonu aşamasında görüşmeleri devam eden Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’nda yıllardır tartışılagelen bir konu açıklığa kavuşturuluyor.

Son yıllarda özellikle kentsel dönüşüm çerçevesinde popüler olan kat karşılığı inşaat işlerinde müteahhidin arsa sahibine yapacağı daire veya işyeri teslimlerinde fatura bedelinin nasıl belirleneceğidir.

Öteden beri gelen uygulamada çoğu zaman farklılıklar söz konusu olmaktadır. Aslında bize göre olması gereken kat karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibine bırakılan konut veya işyerlerinin maliyet bedelinin müteahhide bırakılan arsaya ilişkin bedeli oluşturduğudur. Uygulama çoğunlukla buna yaklaşmaktaydı. Ancak, zaman zaman farklı görüşler farklı uygulamalar da söz konusu olmaktaydı. Yeni tasarı yasalaşması durumunda artık konu kanun ile bir netliğe kavuşmuş olacak ve bundan böyle kat karşılığı inşaat işi yapan müteahhidin arsa sahibine bıraktığı dairelerin maliyet bedeli kesilecek faturada baz bedeli oluşturacaktır.

Tasarı ile getirilen düzenleme ile arsa karşılığı inşaat işlerinde müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerinin Vergi Usul Kanunu’nun 267. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarın esas alınacağı açık bir şekilde belirtilmiştir.

VUK 267. maddesi ikinci sırada yer alan maliyet bedeli esasında toptan satışlarda yüzde 5 perakende satışlar da yüzde 10 kâr marjı uygulanması öngörülmektedir. Arsa karşılığı inşaat işi sonucunda arsa sahibine devredilen daire veya işyerleri doğal olarak bir toptan satış işlemi olur. Müteahhit yaptığı maliyet üzerine yüzde 5 kâr marjı koymak suretiyle daire veya dükkanları fatura edilecektir.

UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI

Arsa karşılığı inşaat işlerinde en karışık olan konu böylece yasal düzenleme ile çözüme kavuşturulduktan sonra uygulanacak Katma Değer Vergisi oranının belirlenmesi işin en kolay yanını oluşturacaktır.

Şayet teslim edilenler;

  • Konut ise dairelerin metrekare büyüklükleri 150 metrekarenin üzerinde ise genel oran yani halen yüzde 18 oranı
  • Net alanı 150 metrekarenin altında konutlar söz konusu ise bu durumda uygulanacak KDV oranı arsanın emlak vergisi değerine göre belirlenecektir.
  • Rezerv yapı alanı veya riskli alan ilan edilen yerlerde arsa vergi değerinden bağımsız olarak yüzde 1
  • Bu kapsama girmeyen yerlerde Emlak Vergisi Kanunu’na göre hesaplanan arsa metrekare birim değeri (vergi değeri) 1000 TL’nin altında olan yerlerde yüzde 1,
  • Vergi değeri 1000-2000 TL arasında olan yerlerde yüzde 8,
  • Bunun dışındaki yerlerde yüzde 18
  • İşyeri teslimi söz konusu ise metrekare büyüklüklerinden bağımsız olarak yüzde 18 genel oran uygulanacak.

Yapılan düzenlemeyle uzunca bir süredir tartışılan ve kafa karışıklığı bulunan bir konu artık yasal düzenlemeyle çözüme kavuşturulmuş olacak.

Kaynak : İto