logo


Musa İnci
Yeminli Mali Müşavir
incimusa@hotmail.com

10.04.2018

Daha öncesinde KDV Uygulama Genel Tebliği ile açıklanan arsa karşılığı inşaat işlerinde iki teslimin olduğu hususu, kanunun 2 nci maddesine 5 numaralı fıkra olarak aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

“Bu Kanunun uygulanmasında arsa karşılığı inşaat işlerinde; arsa sahibi tarafından konut veya işyerine karşılık müteahhide arsa payı teslimi, müteahhit tarafından arsa payına karşılık arsa sahibine konut veya işyeri teslimi yapılmış sayılır.”

 

Arsa karşılığı inşaat işleri ile ilgili olarak kanunun 27 nci maddesine  aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“6. Arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin bedelin tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerinin, Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarı esas alınır.”

Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesinin ikinci fıkrası ise aşağıdaki şekildedir.

İkinci sıra: (Maliyet bedeli esası) Emsal bedeli belli edilecek malın, maliyet bedeli bilinir veya çıkarılması mümkün olursa, bu takdirde mükellef bu maliyet bedeline, toptan satışlar için % 5, perakende satışlar için % 10 ilave etmek suretiyle emsal bedelini bizzat belli eder.

Arsa karşılığı inşaat işleri ile ilgili vergi kanunlarında herhangi bir düzenleme bulunmamaktaydı. Yapılan bu değişikliklerle arsa karşılığı inşaat işlerinde iki teslim bulunduğu ve arsa sahibine teslim edilecek bağımsız bölümlerin maliyet bedelinin nasıl tespit edileceği kanun bazında düzenlenmiş olmaktadır.

Bu düzenlemeye göre; arsa sahibinin gayrimenkul alım satım faaliyetinden dolayı ticari faaliyeti bulunuyorsa % 5, Bulunmuyorsa % 10 ilave edilmek suretiyle arsa sahibine teslim aldığı bağımsız bölümler için fatura düzenlenecektir.

ÖRNEK: Öztürk İnşaat Limited Şirketi, Ahmet Keskin” le aşağıdaki şartlarda bir arsa karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlemiştir.

Öztürk İnşaat Limited Şirketi, Ahmet Keskin” e ait arsa üzerine 20 adet konut inşa edecektir. Yapılacak olan konutların 8 adedi arsa sahibi Ahmet Keskin” e bedelsiz olarak teslim edilecek, kalan 12 adedi ise müteahhit firmaya kalacaktır.

Ahmet Keskin emekli olup herhangi bir ticari faaliyeti bulunmamaktadır.

Müteahhit firma iki yıl sonra inşaatı bitirmiş ve 20 adet konut için toplam 2.400.000.- TL  harcama yapmıştır. Müteahhit firmaya kalan ve arsa sahibi Ahmet Keskin” e teslim edilecek konutlar için yapılacak maliyet hesaplaması aşağıdaki gibi olacaktır.

Müteahhit firmaya kalan 1 adet konutun maliyeti=2.400.000/12=200.000.- TL

Arsa sahibi Ahmet Keskin” e kalan 1 adet konutun maliyeti=200.000x%10+=220.000.- TL

Müteahhit firma, arsa sahibi Ahmet Keskin” e teslim edeceği bir daire için 220.000.- TL + KDV fatura düzenleyecektir. Arsa sahibine düzenlenen fatura tutarı gider pusulası düzenlenerek inşaatın maliyetine intikal ettirilecektir.

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com