logo


Kenan Özdemir
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
kenanozdemir49@hotmail.com

11.05.2018

5510 Yüzde 5’lik Sigorta Prim İndirimi 2018

Eğer 4a kapsamında sigortalı çalıştıran işverenseniz ve son ödeme vadesi geçmiş sigorta primi, idari para cezası borçlarınız yoksa ya da varsa bile taksitlendirme/yapılandırma yapıp düzenli ödemekte iseniz her ay ödeyeceğiniz prim borcundan %5 oranında indirim alırsınız. Bu teşvik için prim borçlarının düzenli ödenmesi, aylık prim ve hizmet belgesinin zamanında gönderilmesi haricinde bir şart aranmaz. Bu kapsamda işverenler çalışan için brüt  ücretin %37,5 -%5 = %32,5’i oranında prim öderler.

Bu kapsamda 2018 yılı için sigortalı başına aylık olarak ödenecek tutar asgari ücret desteği ile birlikte  559, 00 TL dir.

4447/10. Madde Teşviği 2018

İşverenlerin en çok yararlandığı sigorta prim teşvikidir.

Şartları aşağıdaki gibidir;

6111 sayılı yasa ile 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesine eklenen teşvik, 01/03/2011-31/12/2020 tarihleri arasında yararlanılabilecek, işe alınan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan, işyeri ve sigortalılar yönünden aşağıda belirtilen şartların sağlandığı hallerde işveren paylarının işsizlik sigortası fonundan karşılandığı teşviktir.

İşe alınan kişinin işyerindeki son 6 aylık ortalama çalışan sayısına ilave olarak işe alınması ve bu teşvik kapsamından yararlandırıldığı sürece ortalama sayısına uyulması gerekir. İlk defa tescil edilen işyerleri için ortalama sigortalı şartı aranmaz.

İşyerleri Yönünden

1. Aylık prim ve hizmet belgeleri yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olması,

2. Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

3. Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,

4. Borç varsa yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması,

5. Prim, idari para cezası borcu, gecikme zammı ve gecikme cezası bulunmaması,

6. Teşvikten yararlanma süresi kadın veya erkek ve sahip olunan belgelere ve yaşa göre değiştiğinden Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin bu sürelere uygun olarak düzenlenmesi,

Sigortalılar Yönünden

1. Sigortalının 01/03/2011 ve 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,

2. 18 yaşından büyük olması,

3. İşe alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde işsiz olması,

4. İşe alındığı tarihten önceki 6 aylık sigortalı sayısı ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

Şartlarının birlikte sağlanması gerekmektedir.

İşyerleri Ayrı Değerlendirilir

Bu teşvikin uygulamasında bir işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı her bir işyeri ayrı değerlendirilir. Burada önemli olan “unvan” bazında işverenin tüm çalışanları değil tescil edilen her dosyanın ayrı değerlendirilmesidir.

Hesaplamanın İnce Noktası

Teşvikten yararlanılabilmesi için “sigortalı kişinin” işe alındığı tarihten önceki 6 aylık ortalama çalışan sayısına ilave olması ve takip eden dönemlerde de ancak bu ortalamaya ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.

Bu teşvik kapsamında işverenler çalışan için brüt ücretin %17’si kadar prim öderler. 2018 yılında bu kapsamda çalıştırılan bir sigortalı için aylık olarak asgari ücret desteği ile birlikte ödenecek tutar  245,00 TL dir.

6486 sayılı teşvik 2018 yılında devam edecek mi?

6486 6 puanlık sigorta prim indirimi hangi tarihe kadar uzatıldı?

10 Şubat 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 6 puanlık sigorta prim teşvikinden yararlanma süresi 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatıldı.

Belirli bölgelerde uygulanan 6 puanlık sigorta prim teşvikinden, teşvik kapsamında olan illerde bulunan tüm özel sektör işverenlerin çalışan sayısına bakılmaksızın yararlanabilmekte. Ayrıca işverenlerin bu teşvikten yararlanabilmesi için;

Son ödeme vadesi geçmiş sigorta prim borçlarının bulunmaması ya da yapılandırılmış/taksitlendirilmiş olması ve yapılandırma ya da taksitlendirme kapsamında taksitlerin düzenli ödeniyor olması ve taksit/yapılandırma haricinde de son ödeme vadesi geçmiş prim borcunun olmaması gerekmekte.

İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na göndermesi ve yine tahakkuk eden primleri son ödeme tarihine kadar ödemesi gerekiyor

(I) SAYILI LİSTE 31.12.2018 kadar (II) SAYILI LİSTE 31.12.2018 (III) SAYILI LİSTE 31.12.2018
Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı
Amasya Aksaray Ardahan
Artvin Bayburt Batman
Bartın Çankırı Bingöl
Çorum Erzurum Bitlis
Düzce Giresun Diyarbakır
Elazığ Gümüşhane Hakkari
Erzincan Kahramanmaraş Iğdır
Hatay Kilis Kars
Karaman Niğde Mardin
Kastamonu Ordu Muş
Kırıkkale Osmaniye Siirt
Kırşehir Sinop Şanlıurfa
Kütahya Tokat Şırnak
Malatya Tunceli Van
Nevşehir Yozgat Bozcaada-Gökçeada ilçeleri
Rize    
Sivas    
Trabzon    
Uşak    

4447/19. Madde Sigorta Prim Teşviki Yararlanma Şartları Ve Süresi

Teşviğin içeriğine baktığımızda 687 Sayılı sigorta prim teşvikine benzediğini görebiliriz. Bu teşvikten yararlanmak için;

İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteriyorsa çalışan için maksimum brüt asgari ücrete kadar olan kısım devlet tarafından ödenecek.

Eğer diğer sektörlerde ise bu durumda asgari ücret üzerinden sigortalı hissesi ile işveren hissesinin tamamı devlet tarafından karşılanacak.

4447 19 teşvik uygulaması 01 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınan işçiler için uygulanacak. Ayrıca 4447 /19. madde desteğinden yararlanabilmeniz için aşağıda belirtilen bazı şartları sağlamanız gerekiyor.

4447/19. madde sigorta prim teşviki yararlanma şartları ve süresi:

Bu teşvikten yararlanabilmesi için işverenin;

2017 yılı çalışan ortalamasının 1-3 arasında olması,

Özel sektörde faaliyet gösteren ve aynı zamanda imalat sektöründeki işverenler yararlanabilecek.

Çalışanın İŞKUR işsiz kaydının olması ve 18-25 yaş arası olması,

İşyerinde başladığı tarihten önceki 3 ay içerisinde ssklı çalışmasının 10 günden fazla olmaması,

2017 yılı ortalama çalışan sayısına ilave olarak alınmış olması,

Teşvik 2018 yılı sonuna kadar uygulanacak.

Bu kapsamda işe alınan çalışanın işe başladığı tarihten sonraki 2. ay primleri devlet tarafından ödenecek. Sonrasında bir işveren bir devlet ödeyecek şekilde devam edecek.

Verilecek destek tutarı çalışılan gün sayısının 53,44 TL ile çarpılması sonucu bulunan tutar kadar olacak.

İşverenler bu teşvikten en fazla 2 sigortalıya kadar yararlanabilecek.

2018 yılında yeni tescil edilen dosyalar için ya da daha önceden tescili olan ancak 2017 yılında hiç sigortalı bildirilmemiş olan işverenler bu destekten yararlanamayacak.

İşverenlerin bu teşvikten yararlanabilmesi için son ödeme vadesi geçmiş sigorta primi, idari para cezası borçlarının olmaması gerekir. Ya da varsa bile taksitlendirme/yapılandırma yapıp düzenli ödüyor olması gerekir.

4447-19’uncu Madde Teşvik Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

4447/19. madde sigorta prim teşviki hesaplaması işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklılık gösteriyor.

Eğer işyeriniz imalat ya da bilişim sektöründe faaliyette bulunuyorsa 4447 geçici 19. madde teşviği kapsamında işveren ve sigorta prim hisselerinin tamamı devlet tarafından karşılanacak. 4447 geçici 19 sigorta desteği kapsamında karşılanacak tutar çalışanın prim ödeme gün sayısının günlük brüt ücreti ile çarpılması sonucu bulunan tutarı geçemeyecek.

Eğer işyeri diğer sektörlerde faaliyette bulunuyorsa bu durumda 4447 geçici 19.madde kapsamında karşılanacak tutar brüt asgari ücretin aylık tutarını geçemeyecek.

4447/19’uncu Madde Sigorta Teşvikinden Yararlanma Süresi Kaç Ay?

Yukarı da belirttiğim üzere 4447/ 19. madde teşvikinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar işe aldığınız çalışan için yararlanabileceksiniz. 4447/19. madde kapsamında teşvikten yararlanma süresi çalışanın durumuna göre farklılık gösterecek. Buna göre 4447 sayılı kanun 19.madde teşvikinden yararlanma süresi aşağıdaki gibi olacaktır.

4447 sayılı kanun 19. maddesi kapsamında destek süresi normalde 12 ay olacak.

Ancak 4447 sayılı kanun geçici 19.madde şartlarına tabi olarak işe alınan çalışan 18 yaşından büyük kadın ise ya da 18-25 yaş arası erkek ise ve ya engelli ise 4447/19. teşvik süresi 18 ay olarak uygulanacak.

İşten Ayrılıp Tekrar İşe Giren Çalışan 4447/19’uncu Maddeden Yararlanabilir Mi?

4447/19’uncu teşvik kapsamında işe alınan ancak yukarıda belirtilen süreyi doldurmadan işten ayrılan sonradan tekrar işe başlayan çalışanlar kalan süre kadar teşvikten yararlanabilecek.

İlk Defa Tescil Edilen İşyerleri Ya Da Bir Önceki Yıl Sigortalı Çalıştırmamış Olan İşyerleri 4447/19 Uncu Madde Teşviğinden Nasıl Yararlanacak?

İlk defa tescil edilen işyerleri ile tescilli dosyası olmasına rağmen bir önceki takvim yılında sigortalı bildirimi olmayan işverenler sigortalının işe tarihi takip eden üçüncü aya ait aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren bu teşvikten yararlanabilirler.

4447/19’uncu Maddeden Yararlanan Sigortalı Aynı Ay Başka Teşvikten Yararlanabilir Mi? 

Bu teşvikten yararlanma süresi boyunca çalışan başka bir kanun kapsamında sigorta prim indiriminden yararlanamaz.

4447-19’uncu Madde Teşvik Başvurusu Ne Zaman Ve Nasıl Yapılır?

Başvuru süreci şu şekilde;

Yukarıdaki şartların tamamını sağlıyorsanız öncelikle normal süreçte olduğu gibi çalışanın sigorta işe giriş bildirgesini normal olarak vereceksiniz.

Daha sonra aylık prim ve hizmet belgesini ya da muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeden önce E bildirge ekranında bu kapsamda işe aldığınız çalışan için 4447/19’uncu madde menüsünden onay almanız gerekiyor.

Onay aldıktan sonra ise 7103 Sayılı Kanun numarası ile Aylık prim ve hizmet belgesini vermeniz gerekiyor.

4447-20 İnci Madde Sigorta Prim Teşvik Şartları

Bu teşvik 01 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için uygulanacak.

Bu kapsamda sigorta desteğinden yararlanabilmeniz için;

2017 yılı çalışan sayısının 3 ya da daha az olması,

İşyerinin özel sektör işyeri olması ve imalat sektöründe faaliyet gösteriyor olması,

İşe alınan çalışanın işe girdiği tarihten önceki son 3 aylık dönemde toplam 4a sigorta kapsamındaki çalışmasının 10 günden az olması, isteğe bağlı 4b Bağ-Kur hariç olmak üzere diğer kapsamlarda Bağ-Kur’lu olmaması,

İşe alınacak kişinin İşkur’a işsizlik kaydının bulunması,

İşe alınacak kişinin 2017 yılı ortalama çalışan sayısına ilave olarak alınması ve çalıştığı süre boyunca da ortalama sigortalı şartının sağlanması gerekiyor. Yani diyelim ki işyerinin 2017 yılı ortalama çalışan sayısı 2 ise bu durumda bu teşvik kapsamında işe almış olduğunuz çalışanın teşvikten yararlandığı aylarda kendi haricinde en az 2 çalışanın olması gerekir.

İşverenler bu düzenleme kapsamında en fazla 2 çalışan için bu teşvikten yararlanabilecek.

İşverenin destekten yararlandığı süre boyunca son ödeme vadesi geçmiş sigorta prim borcu, işsizlik borcu ve idari para cezası borcunun olmaması gerekir. Yapılandırma/taksitlendirme varsa taksit ödemelerinin düzenli ödeniyor olması ve yapılandırma/taksitlendirme haricinde de son ödeme vadesi geçmiş sigorta prim borcunun olmaması gerekiyor.

Ayrıca aylık prim ve hizmet belgesi ya da muhtasar prim hizmet beyannamesinin kanuni süresi içerisinde verilmesi ve işverenin sigorta prim teşviklerinden yararlanabilmek için herhangi bir yasağının olmaması gerekiyor.

4447/20 İnci Madde Teşvik Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

Bu kapsamda çalışan sigortalıların işveren ve işçi hissesi sigorta primlerinin tamamı devlet tarafından karşılanacak. Tabi karşılanacak tutar asgari ücret üzerinden hesaplanacak aylık sigorta primi tutarını geçmeyecek.

İşverene sigortalının çalışma gün sayısının 53,44 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar işverene fondan ödenecek. Yani 30 gün çalışan bir işçi için işverene bu destekten yararlanmış olduğu ayda 53,44*30=1603,20 TL ödeme yapılacak.

4447-20’inci Madde Desteğinden Yararlanma Süresi Nasıl Olacak?

İşleyiş aslında 2017 yılında 687 Sayılı KHK ile verilen sigorta prim desteğine çok benziyor. En son destek tutarı 2018 Aralık ayı için verilecek. Sonrasında işverenlere herhangi bir ödeme yapılmayacak. İşverenler teşvikten sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ayda belirtilen destek tutarından yararlanabilecek.

4447-20 İnci Madde Kapsamında İşten Ayrılan Ve Tekrar İşe Giren Çalışan Teşvikten Yararlanmaya Devam Edebilir Mi? 

Bu teşvik kapsamında işe alınan ancak teşvik süresini tamamlamadan işten ayrılan ve teşvik süresinde tekrar işe alınan çalışan kalan süre kadar teşvikten yararlanmaya devam edebilir.

2018 Yılında İlk Defa Tescil Edilen İşyerleri, Tescilli Olduğu Halde 2017 Yılında İşçi Girişi Olmayan İşyerleri 4447/20. Madde Desteğinden Yararlanabilir Mi?

Daha önce tescili olduğu halde 2017 yılında hiç sigorta girişi bulunmayan işyerleri ile ilk defa 2018 yılında sgk tescili yapılan işyerleri bu destekten yararlanamayacak.

Teşvikten Yararlanamayacak Olan İşyerleri

Bu teşvikten;

Kamuya ait işyerleri,

4734 Sayılı Kanuna tabi olarak yapılan ihaleli işler,

SGDP’ye tabi çalışan emekliler ,

Yurt dışında çalıştırılan sigortalılar yararlanamaz.

Birinci derece akrabalar ile işverenin eşi, kayın hısımları bu destekten yararlanamaz.

4447/20. Madde Sigorta Prim Teşviği Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Eğer yukarıdaki şartları sağladığınızı düşünüyorsanız teşvikten yararlanabilmeniz için aşağıdaki aşamaları takip etmeniz gerekiyor;

Sigortalı işe giriş bildirgesini normal çalışanın bildirgesi gibi işe giriş uygulamasından girin.

Ardından E bildirge ekranındaki 4447/20. madde teşvik uygulaması menüsünden söz konusu çalışan için teşvik onayını alın.

Onay aldıktan sonra aylık prim ve hizmet belgesini 7103 Sayılı Kanunu seçerek gönderin.

11.05.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com