logo


Cemil Çatak
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
cemil@bedart.com.tr

11.06.2018

Bilindiği üzere 05.04.2018 tarihinde yayınlanan 178 Sayılı  Kanun Hükmünde Kararnamede Değişikilik Yapılmasına dair 7104 sayılı Kanun ile  KDV Kanunu’nun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (f) bendi (g) bendi şeklinde teselsül ettirilmiştir.

Anılan f) bendi şu şekildedir;

“f) İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dahil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır.”

Buradan ve ilgili Kanundan anlaşılacağı üzere;

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükellefler aşağıdaki şartların oluşması ile alım satım arasındaki fark için KDV ödeyeceklerdir.

1– Araç katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dahil) alınacak,

2– Aracın vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satış yapılacak.

Bir örnek ile açıklayalım;

  • Erciyes Otomotiv Ltd. Şti.nin 80.000 TL’ye almış olduğu ikinci el binek aracı 90.000 TL satmış olduğunuz varsayar isek fatura aşağıdaki gibi düzenlenecektir.

 

ARAÇ ALIŞ BEDELİ 80.000,00
ALIŞ SATIŞ FARK TUTARI   9.900,99
%1 KDV TUTARI        99,01
TOPLAM TUTAR 90.000,00
  • Düzenlenen bu faturanın KDV1 ile beyan edilmesi durumunda faturanın 80.000,00 TL lik kısmı “Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel” satırına,
  • Satışa ait fark tutarı olan 9.900,99 TL ve 99,01 TL Kdv ise beyannamenin; “Tevkifat Uygulanmayan İşler“ satırına yazılıp KDV beyanının Sonuç Hesapları bölümünde ”Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel” toplamı 89.900,99 TL olmalıdır.

Bu uygulama aynı zamanda Gayrimenkul alıp satanlar içinde aynen geçerlidir.

Kanunda belirtildiği üzere 6’ıncı madde yayım tarihini izleyen ikinci ayın başından yani 01.06.2018 tarihinden itibaren uygulamaya geçmiştir.

Kaynak ; 7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com