logo


Cemil Çatak
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
cemil@bedart.com.tr

25.06.2018

Bilindiği üzere 25.05.2018 tarihinde 30431 no’lu Resmi Gazete’de yayımlanan 498 No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile ; 483 Sıra Nolu Tebliğ’de aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır;

MADDE 1 – 30/09/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “01/07/2018” ibaresi “01/10/2018” olarak değiştirilmiş,

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “01/07/2018” ibaresi “01/10/2018” olarak değiştirilmiş,

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “01/04/2018” ibaresi “01/10/2018” olarak değiştirilmiştir.

Bu tebliğin kapsamına giren mükellefler ( 3100 sayılı Kanun gereği faaliyetlerinde ÖKC, seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ile yol kenarı otopark hizmeti verenlerden yeni nesil ÖKC kullanması gerekenler hariç ) ödeme kayıt edici cihazın mali hafızası doluncaya ya da değişimini gerektiren bir durum oluşuncaya kadar;

“ Ödeme kayıt edici cihazlarından düzenlenen ÖKC GÜNLÜK KAPANIŞ ( Z ) raporlarına ait mali bilgilerini 01.10.2018 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen üç yöntemden birini seçmek sureti ile GİB’e elektronik ortamda bildirmeleri gerekmektedir.”

Bu Yöntemler;

a-) ÖKC TSM Merkezleri üzerinden,

b-) e-Arşiv konusunda izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığı

ile e-Arşiv uygulaması üzerinden,

c-) Gelir İdaresi Başkanlığının İnternet Vergi Dairesi üzerinden oluşturulan portalleri

üzerinden.

GİB “TERCİH BİLDİRİM EKRANI’NA GİRİŞ İŞLEMİ

Uygulamaya https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/ internet adresinden İnteraktif Vergi Dairesi veya İnternet Vergi Dairesi web üzerinden kullanıcı kodu ve şifresi ile girilecektir.

Kullanıcı kodu ve şifresi bulunmayan mükellefler, bağlı oldukları vergi dairesine başvuru yaparak kullanıcı kodu ve şifre temin edebilecekleri gibi, https://ivd.gib.gov.tr adresinden de “ KAYIT OL” butonu üzerinden gerekli bilgileri doldurmak sureti ile de kullanıcı kodu ve şifre oluşturabilecekler.

BİLDİRİM TERCİHİNDE BULUNMAK ZORUNDA OLMAYANLAR VEYA TERCİH İŞLEMİNİ YAPMAYANLAR

Muhasebe ve defter kayıtlarını 486 Sıra No’lu V.U.K. Genel Tebliği gereğince “Defter  Beyan Sistemi” üzerinden oluşturanlar bildirim yöntemi olarak “Defter Beyan Sistemi” seçeneğini bir defaya mahsup olmak üzere kayıt edebilecekleri gibi hiçbir başvuruda da bulunmayabilirler.

İlgili tebliğ gereği tercihte bulunmayanlar ise GİB’in yayınlamış olduğu Uygulamaya İlişkin Teknik Kılavuzda belirtildiği üzere bildirimlerini “ İnteraktif Vergi Dairesi Portalı” üzerinden yerine getirecekleri kabul edilecektir.

İşletme Hesabı esasındaki mükelleflerin “Defter Beyan Sistemine” 01.10.2018 tarihinden sonra geçecek olmaları sebebi ile anılan tarihe kadar veya bu sisteme geçiş tarihlerine kadar belirtilen üç yöntemden birini seçmek sureti ile bildirim de bulunacaklardır.

 

ÖKC GÜNLÜK KAPANIŞ ( Z) RAPORLARININ GİB’E BİLDİRİLME ZAMANI

Ödeme Kaydedici Cihaz (Z) raporlarına ait mali bilgiler Aylık dönemler ve tercih edilen bildirim yöntemi ile ilgili olduğu ayı takip eden ayın 15 inci günü sonuna kadar GİB veri tabanına elektronik olarak gönderilecektir.

Kaynakça;

  • 498 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ
  • ÖKC Düzenlenen (Z) Raporlarına Ait Mali Bilgilerin Bildirim Yöntemi Tercihi ve İzlenecek Usul ve Esaslar Teknik Kılavuzu (GİB)

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com