logo


Ahmet Durmuş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ahmetdurmuss@hotmail.com

03.07.2018

Değerli okurlar;

Son zamanlarda gündemde olan 6111 sayılı kanun ile getirilen istihdam teşviki, işverenlerin de epey dikkatini çekmiştir. Sgk teşvikleri içinde 6111’in uzun vadeli olmasından, şartlarının uygun olmasından bu teşvik türü sık kullanılıyor. Bu teşvik ilk olarak 2011 yılında çıktığında gerek meslektaşlarımızın üzerindeki angarya iş yoğunluğundan, gerek zahmetli ve dikkat isteyen bir iş olması bakımından fazla uygulanamadı ya da uygulamada geç kalındı. Durum böyle olunca piyasada birçok kişi danışman firması kurup bu işi yapmaya başladı. Bu firmalar işverenlere geriye dönük teşvik takip konusunda da danışmanlık yapmaya başladılar. Mükellefler de muhasebe meslek mensuplarının bu konu hakkında fikirlerinin olmadığını düşünmeye başladılar ve biz meslek mensupları mükelleflerin gözünde maalesef değer kaybetmeye başladık. Çünkü mükellefin cebinden çıkan parayı azaltmak asıl görevimizmiş gibi bir bakış açısı var.

Bu teşviki takip etmek eskisine göre daha kolaydır. Çünkü şuan E- bildirge sisteminde birçok şey yenilendi. Kişinin işe girişi yapıldıktan sonra ortalama sigorta sayısını sistem artık veriyor, önceden vermiyordu. İşveren (mükellef) teşvikten yersiz yararlanıp yararlanmadığını kontrol edebilir. İşçinin işe giriş yapmadan önce potansiyel teşvik sorgulama kısmından T.C. numarasını yazıp hangi teşvikten yararlanabileceğini görebilir.

Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak, yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek, mesleki ve teknik eğitimi özendirmek, kalite ve etkinliğini artırmak amacıyla prim teşviki 13.02.2011 tarihinde kabul edilmiştir. 6111 Sayılı Kanun ile yürürlük kazanan ve 4447 Sayılı Kanun’un Geçici 10. Maddesinde, sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarlarının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması teşvikinden yararlanma süresi 31 Aralık 2015’te doluyordu. Kanunla Bakanlar Kurulu’na bu süreyi 5 yıl uzatma yetkisi tanınmıştı. Hükümet de bu yetkisini kullanarak bu teşviki 2020 yılına kadar uzatmış oldu.

İşveren Yönünden 6111 Teşviki Şartları;

1.İşyeri aylık prim ve hizmet bildirgesini zamanında vermiş    olacak ve yasal süresinde ödemiş olacaktır.

2.Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalıdır.

3.Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara      ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekir.

Sigortalı Yönünden 6111 Teşviki Şartları;

1.İşçi 01/03/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olmalı,

2.18 yaşından büyük olmalı,

3.İşe alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde işsiz olmalı,

4.Ortalama sigortalı sayısına ilave çalıştırılmalı.

Teşvikten Yararlanma Süreleri

  • İşkur’a kayıtlı, meslek belgesiz 29 yaşından büyük erkek için  6 ay,
  • 01.03.2011 tarihinden sonra işe alınıp, çalışırken meslek belgesi alanlar için 12 ay,
  • 18-29 yaş arası erkek veya 18 yaşından büyük meslek belgesiz kadın için 24 ay,
  • Mesleki yeterlik belgesi sahipleri ile Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitiren 29 yaşından büyük erkekler için 24 ay, İşkur’a kayıtlı ise 30 ay,
  • 18-29 arası erkekler ve 18 yaşından büyük kadınlardan Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğrenimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen kursları bitirenler için 36 ay,
  • Bunlardan İŞKUR’a kayıtlı olanlar için 42 ay,
  • Mesleki yeterlilik belgesi sahibi 18-29 yaş arası erkekler ve 18 yaşından büyük kadınlar için, 48 ay, bunlardan İşkur’a kayıtlı olanlar için, 54 ay süreyle teşvikten yararlanılabilecektir.

NOT: Yeni Açılan İşyeri için ortalama Sıfırdır.(İşyerinin yeni açılacak olması halinde geriye doğru bildirim söz konusu olmadığından, bu işyerleri için ortalama hesabı yapılmayacaktır ve işyerinin açıldığı ay alınan işçilerin tamamı için diğer şartları taşıması halinde teşvikten yararlanılacaktır.) Ortalama işçi sayısının hesaplanmasında SGDP tabi olarak çalışan işçiler ile sıfır gün ve sıfır kazancı olan istirahatlı veya ücretsiz izinli olan ve ücret ödenmeyen sigortalılar da sayıya dahil edilecektir. Aynı ayda giriş ve çıkış yapan işçiler bir işçi olarak ortalama hesabına dahil edilecektir.

Konuyu daha iyi anlatabilmek için ekran görüntüleriyle ve örneklerle açıklayalım:

E bildirge şifrelerimizle sisteme giriş yaptığımızda aşağıdaki sayfa açılır.

 

Bu sayfadan 4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş. tıkladığımızda

Uygulamaya giriş yapmak için tekrar bir sayfa çıkıyor.

Şifreleri girdikten sonra;

Aşağıdaki ekranda teşvikler ve tanımlar var ; işçinin girişini yapmadan önce teşvikten yararlanıp yararlanmadığını öğrenmek istiyorsak eğer, potansiyel teşvik sorgulama  kısmını tıklayıp kişinin T.C. numarasını yazıp eğitim durumunu seçmek zorundayız.

örneğimizi teşvik şartlarını taşıyan bir kadın işçi için sorguladık.

 

SONUÇ;

Örnekteki kişi 18 yaşından büyük kadın olduğundan 24 ay, işkura kaydı olduğundan +6 ay teşvik süresi eklenmiştir. Mesleki yeterlilik belgesi bulunmadığından +24 ay teşvik eklenmemiştir.

Burada işçinin ortalaması 6 kişidir. Ortalama dikkat edilmesi gereken önemli husustur.

Bildirgede çalışan sayısı  7  ve üzeri çalışan olmalı ki, bu giren işçi teşvikten yararlansın. İşçi sayısı  6  ve altında olursa, işçi teşvikten yararlanamaz. Yani; bu işçi bordroda  7.  işçi olmalıdır.

 

Sigortalı şartları taşıyorsa eğer ve işe girişi yapıldıysa; aşağıdaki tablolardan sırayla bu sefer de kişiyi  4447/Geçici 10.Madde sigortalı tanımlama kısmından işçiyi tanımlamak gerekir.

4447/Geçici 10.Madde sigortalı tanımlama kısmını tıkladığımızda aşağıdaki çalışan listesi gelir. Buradan işçiyi teşvik için aktive etmek gerekir.

 

İşçiyi aktive etmeden kartını incelediğimizde aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi teşvikten yararlanma süresi ve ortalama belirtilmiş durumdadır.Bu örnekteki işyeri 2018 de tescil edildiği için ortalama 0 dır.

Onaylama kısmını tıkladıktan sonra ” Geçici 10.madde teşvik kapsamından yararlanılmak üzere kişi sisteme kaydedilmiştir.”yazısı gelir ve artık  işçiyi 6111 sayılı teşvikten artık yararlandırabiliriz.

Ortalama nasıl hesaplanır bununla ilgili de bir örnek Yapalım;

4447 sayılı Kanun’a eklenen geçici 10. madde teşvikinden yaralanıp yararlanmadığının belirlenmesi için işe alınan işçinin işe alındığı tarihten önceki 6 aylık işçi sayısının toplamının 6’ya bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama esas alınacak ve işçi bu sayıya ilave olması halinde, yararlanılabilecektir.

Kişinin işe giriş tarihinden önceki geriye doğru son altı ay çalışanlar şöyle olsun;

Aralık:5 kişi Ocak:6 kişi Şubat:4 kişi Mart:3 kişi Nisan:2 kişi Mayıs:5

Son altı ayda çalışan toplam işçi 25 kişi/işçi çalışan dolu ay sayısı:6

25/6=4,16   çıkan sonuç ;4,5 nin üzerindeyse 5 e altındaysa 4 e yuvarlanır. Burada çıkan sonuç 4 e yuvarlanır.

Ortalama personel sayısı =4 dür.

Teşvikten yararlanmak için son dönem gönderdiğiniz  bildirgenizde bulunması gereken işçi sayısı  ve teşvik süresince olması gereken en az personel sayısı 5 tir.

Bildirgede çalışan sayısı  5  ve üzeri çalışan olmalı ki, bu giren işçi teşvikten yararlansın. İşçi sayısı  4  ve altında olursa, işçi teşvikten yararlanamaz. Yani; bu işçi bordroda  5.  işçi olmalıdır.

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com