logo


Emre Karaoğlu
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
emrekaraoglu27@hotmail.com

05.07.2018

Adatlandırma yöntemi ile geçici vergi dönemleri ve dönem sonu işlemlerinde, ortaklar cari hesabı başta olmak üzere, adat hesaplanan tüm kalemlerde 31.12.2016 tarihinden beri avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı olarak %9,75, reeskont işlemlerinde uygulanan iskonto oranı olarak da %8,75 olarak hesaplamalar yapılmaktaydı.

29.06.2018 Tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca ilan edilen avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı %19,50, reeskont faiz oranı ise %18,50 olarak belirlenmiştir.

Bu bağlamda, 2018/2.dönem için 30.06.2018 tarihinde hesaplanacak olan adat hesaplamaları için, 29.06.2018’e kadar %9,75 üzerinden, 29.06.2018 ve sonrası için %19,50 üzerinden hesaplanarak, adatlandırma sonucu oluşan tutarların fatura edilmesi sağlanacaktır.

Grup içi ödünç para alışverişi, ortaklar cari hesabı, iştirakler, bağlı ortaklıklar, diğer çeşitli alacaklar başta olmak üzere adat hesaplaması yapılacak tüm kalemlerde yeni orana dikkat edilmelidir.

Ayrıca faturalama yapılırken fatura tarihindeki değil, işlemlerin gerçekleşme tarihlerinde yürürlükte olan oranlara göre hesaplama yapılması gerektiğini unutmamak gerekiyor.

Örnek: Grup şirketleri arasında ödünç para alışverişi bulunan A şirketi B şirketine 05.04.2018 tarihinde ödünç olarak 100.000 TL borç vermiş, tahsilatını 03.07.2018 tarihinde gerçekleştirmiştir. Buna göre, 29.06.2018 tarihine kadar %9,75 üzerinden, 29.06.2018 tarihi dahil olmak üzere 03.07.2018’e kadar %19,50 üzerinden adat hesaplaması yapılmalıdır. 30.06.2018 Tarihinde düzenlenmesi gereken adat faturası 29.06.2018’e kadar %9,75, 29 ve 30 haziran tarihleri için ise %19,50’den hesaplanmak suretiyle fatura edilmeli, 03.07.2018’e Kadarki vade için %19,50 üzerinden hesaplama yapılarak fatura edilmelidir.

Ülkemizin ekonomik göstergelerinin yeniden arzu edilen rakamlara gerilemesini ve başta faiz oranları olmak üzere döviz kurları ve diğer ekonomik dengelerin yerine oturması dileklerimle, bu yazımı noktalıyorum.

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com