logo


Selahattin Özüak
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
selahattin_ozuak@hotmail.com

06.07.2018

İlk defa sigortalı çalıştıracak olan işverenler için SGK tescil kaydını 3 şekilde yapabilmektedir. Bunlar;

 • SGK İl Müdürlüğüne başvuru yaparak,
 • Gerekli belgeleri Posta, kargo yolu ile SGK İl Müdürlüğüne göndererek,
 • Online olarak başvuru yapıp gerekli belgelerle SGK İl Müdürlüğüne gitmek şeklinde başvuruda bulunabilirsiniz.

İşyeri tescil, işyeri bildirgesinin verilmesi, işyerinin devri-terki-intikali, isim değişikliği gibi konular 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 11 inci maddesi, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 27 inci ve 34 üncü maddelerinde düzenlenmiş ayrıca İşveren Uygulama Tebliğinde konuya yer verilmiştir.

SGK İşyeri Tescil Online Nasıl Yapılır

İşyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırdığınız tarihe kadar SGK’ya vermeniz gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu işveren işlemlerinin kolaylaştırması amacıyla işyeri bildirgelerini vb işlemleri  elektronik ortama taşıyarak daha pratik hale getirmiştir. Bu da işverenlere bürokratik engelleri azaltmış vakit tasarrufu sağlamıştır.

SGK   e-işyeri bildirgesi uygulamasına www.sgk.gov.tr adresinden E-SGK – İşveren – İşyeri Bildirgesi linkinden işyeri bildirgesini gönderecek kişinin T.C. si ile giriş yapabilmektedir.

Giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki ekran gelmektedir bu ekranda işveren tüzel kişilik bakılarak 5 farklı şekilde SGK işyeri tescil bildirgesi düzenlenmektedir.

 • Gerçek Kişi İşyeri Bildirgesi Düzenle
 • Tüzel Kamu İşyeri Bildirgesi Düzenle
 • Tüzel Özel İşyeri Bildirgesi Düzenle
 • Adi Ortaklı / İş Ortaklığı İşyeri Bildirgesi Düzenle
 • Apartman / Site Yönetimi İşyeri Bildirgesi Düzenle

İşyeri bildirgesinin elektronik ortamda düzenlenmesinin ardından işverenlerin sistem tarafından verilen referans numarası ve tescil bilgilerini yazdır butonunu kullanarak alacakları başvuru formuyla beraber gerekli evraklar ile birlikte 7 gün içinde bağlı bulunduğu SGK İl Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

SGK İşyeri Tescil İşlemleri için Gerekli Evraklar Nelerdir

 • Online işyeri bildirgesi
 • İşverene ait kimlik fotokopisi
 • İşyerinin vergi levhası fotokopisi
 • İmza beyannameleri

SGK İşyeri Bildirgesi Süresinde Vermeme Cezası

İşyeri bildirgesinin yasal süresi içinde vermeyenler için aşağıdaki idari para cezası uygulanmaktadır.

102-b/1 Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak
zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanır.
6.088,50 
102-b/2 Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin
iki katı
 tutarında idari para cezası uygulanır.
4.059,00 
102-b/3 Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari
ücret tutarında
 idari para cezası uygulanır.
2.029,50 

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com