logo


Dr. Mustafa Alpaslan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
m.alpaslan@windowslive.com

17.07.2018

Bilindiği gibi, vergi daireleri tarafından e-tebligat yöntemine göre tebliğ edilen yeni tip ödeme emirlerinde itiraz etme süresi veya dava ama süresi normal koşullarda 15 gündür. Ancak, e-tebligat sistemi kapsamında ödeme emirlerin karşı dava açma süresi uzamaktadır. E-tebligatta, tebliğ edilen ödeme emri tebliği izleyen 5 günden sonra tebliğ edilmiş sayılmaktadır. Örneğin;  kendisine elektronik ortamda tebliğ edilen ödeme emri açısından ilk 5 günden sonra tebliğ edilmiş sayılarak buna göre 15 gün vade tayin edilmektedir.

E-tebligat sistemine göre kendisine 26.05.2017 tarihinde tebliğ kutusuna düşen bir tebligat 31.05.2017 tarihinden itibaren +15 günlük süre başlayacaktır. Bu durumda söz konusu ödeme emirleri için en geç 15.06.2017 tarihine kadar dava açma hakkı kullanılmış olacaktır.

Vergi dairesiyle elektronik tebligat talep bildirimi sözleşmesi yapan mükelleflere e-tebligat ile ilgili kendilerine şifre ve parola verilmektedir. Söz konusu uygulama 213 sayılı VUK Genel Tebliği 467 kapsamında uygulana gelmektedir.

Sonuç olarak, elektronik tebligat sistemine dahil olan mükelleflere tebliğ edilen ödeme emirleri için 15 günlük süre değil 15+5:20 günlük bir süre söz konusudur. Öte yandan, elektronik tebligat sistemini kabul etmemiş olanlar için ödeme emri tebliğ edilmesi halinde bunlar açısından sadece 15 gün içerisinde yasal haklarını kullanması gerekecektir. Böylece +5 günlük süre burada mükellefe verilmektedir.

Sonuç olarak, 01.01.2018 tarihinden itibaren 7020 sayılı Torba Yasa ile yapılan düzenlemeler sonucunda ödeme emrine karşı açılabilecek iptal davalarında dava açma süresi 15 gündür. Eğer ödeme emri elektronik ortamda amme borçlusuna tebliğ edilmiş ise; bu durumda dava açma süresi 15+5:20 gün şeklinde dikkate alınmalıdır.

Asıl amme borçlusu şirketler için tebliğ edilen ödeme emrine karşı 15 günlük dava açma süresi, şirket ortakları bağlamında da yine 15 gün olarak dikkate alınacaktır. (6183 sayılı Yasa mad. 35, mük mad. 35)

Öte yandan, mali tatilde tebliğ edilen ödeme emrine karşı dava açma süresi 1-20 temmuz’dan itibaren 7 gün daha uzamaktadır.

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com