logo


Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.com

18.07.2018

17 Seri Numaralı KDV Genel Uygulama Tebliğinin 4 ve 5.Maddeleri uyarınca fabrika binalarına yapılan harcamalara ilişkin KDV, aşağıdaki yöntemlerle alınabilir:

1-Asgari 50.000.000.-TL tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2018 yılının ilk 6 aylık (01.01.2018-30.06.2018) döneminde söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen 1 yıl içinde, (01.07.2018-30.06.2019) en erken Temmuz/2018en geç Mayıs/2019 dönemine ait KDV beyannamesine dahil edilerek iade talep edilebilir.

2-Asgari 50.000.000.-TL tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2018 yılının 2.altı aylık (01.07.2018-31.12.2018) döneminde  söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen 1 yıl içinde, (01.01.2019-31.12.2019) en erken Ocak/2019en geç Kasım/2019 dönemine ait KDV beyannamesine dahil edilerek iade talep edilebilir.

3-50.000.000.-TL tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2018 yılında söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve 2018 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen yıl içinde, (01.01.2019-31.12.2019) en erken Ocak/2019en geç Kasım/2019 dönemine ait KDV beyannamesine dahil edilerek iade talep edilebilir.

Örnek:

Yatırım Teşvik Belge Sahibi (A) İplik A.Ş.’nin, 2018 hesap dönemiyle ilgili bazı işlemleri şöyledir:

İşlemler Veriler
Yatırım Teşvik Belgesi Tarihi 05.01.2018
Yatırım Tutarı (Bina=10.000.000 Makine=50.000.000) 60.000.000
Yapı Ruhsatı ve İnşaata Başlama Tarihi 10.01.2018
İnşaatın Bitim  ve Yapı Kullanma İzni Tarihi 15.06.2018
İnşaata Yapılan Harcama 10.000.000
İnşaat Harcamalarına İlişkin Faturalarda Gösterilen KDV 1.800.000
İnşaat Harcamalarına İlişkin Faturaların Dönemi 2018/01,02,03,04,05,06
Yüklenilen ve İndirimle Giderilemeyen KDV 1.800.000

Bu durumda yüklenilen ve indirimle giderilemeyen inşaat harcamalarına ilişkin KDV en geç aşağıdaki dönemde talep edilebilir:

KDV İade İşlemleri Veriler
KDV İadesinin Talep Edilebileceği En Geç Dönem 2019/05
KDV Matrahı 0
Hesaplanan KDV 0
İndirilecek KDV Toplamı 2.500.000
İade Talep Edilebilecek KDV 1.800.000
Sonraki Döneme Devreden KDV 700.000

 

Yasal Dayanak:

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası Yasal Dayanak
31.01.2018 – 30318 17 Seri Numaralı KDV Genel Uygulama Tebliği

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com