logo


Zeyneddin Çetin
Vergi Müfettişi
cetinzeyni@gmail.com

25.07.2018

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 18/05/2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Ayrıca varlık barışı düzenlemesi ile ilgili usul ve esasları belirleyen 3 seri nolu Genel Tebliği de 04/07/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

7143 sayılı Kanunun ‘Diğer Hükümler’ Başlıklı 10. maddesinin 13. Fıkrası ile yurt dışında ve yurt içinde bulunan varlıkların kayıtlı ekonomiye dahil edilmesine imkan veren düzenlemeler yapılmıştır.

Bu Yasa ile; yurt dışında bulunan varlıkların vergisiz olarak yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması ile yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkların yine vergisiz olarak beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine imkan verilmektedir.

Konuyla ilgili ayrıntılı değerlendirmelere bundan önceki iki ayrı makalemizde yer verilmişti. Bu yazımızda; varlık barışında VERGİSİZ olarak yapılacak beyan ve bildirim için son gün olan 31/07/2018 tarihine(bu tarih dahil) dikkat çekilmektedir.

Bilindiği üzere, 7143 sayılı Kanuna göre, bildirime ve Türkiye’ye getirilmesine konu olan yurt dışında bulunan varlıklar; Para, Altın, Döviz, Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır. Bu düzenlemeden hem gerçek kişiler hem de tüzel kişiler yararlanabilir. Aynı şekilde Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklar; Para, Altın, Döviz, Taşınmazlar, Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır. Bu düzenlemeden hem gelir vergisi mükellefleri hem de kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilir.

7143 sayılı Kanunla getirilen düzenleme ile; yurt dışında bulunan varlıklar ile kanuni defterlere kayıtlı olamayan yurt içindeki bazı varlıkların bildirimi/beyanı 30/11/2018 tarihine(bu tarih dahil) kadar yapılması halinde, bildirilen/beyan edilen varlık tutarları üzerinden %2 oranında tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Öte yandan 31/07/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar yurt dışında bulunan varlıkların bildirilmesi ve söz konusu varlıkların Türkiye’ye getirildiğine dair belgelerin ilgili banka veya aracı kuruma ibraz edilmesi halinde herhangi bir vergi ödenmeyecektir. Aynı şekilde 31/07/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan bahse konu varlıkların beyan edilerek kanuni defterlere kaydedilmesi halinde de, herhangi bir vergi ödenmeyecektir.

Ayrıca bildirilen/beyan edilen bu varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

Kaynakça:

-7143 sayılı Kanun ve 3 seri nolu Genel Tebliği

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com