logo


Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.com

26.07.2018

Halı, iplik, bitkisel yağ, çocuk bezi imalatı yapan firmalarca son günlerde yoğun olarak sorulan bazı sorular da;

“1-E-Fatura Geriye Doğru Kaç Gün Düzenlenebilir?

“2-Mal alışına ilişkin e-faturanın, ihracat faturasından sonra düzenlenmiş olması halinde KDV İadesi alınabilir mi?

Şeklindedir. Sözü edilen soruya ilişkin açıklamalar aşağıdaki Özelgelerde yapılmış, özetle şöyledir:

1-213 sayılı Vergi Usul Kanununun 231/5 inci maddesi uyarınca fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenlenmelidir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (3.) ve (5.) bölümlerine göre; gerek kâğıt ortamında gerekse elektronik ortamda düzenlenecek faturaların malın teslimi ve/veya hizmetin ifasındanitibaren 7 gün içerisinde düzenlenmesi gerekmektedir. Söz konusu 7 günlük süre azami süre olduğundan, bu süreye uyulmaması halinde Vergi Usul Kanununun 353.Maddesi uyarınca %10 oranında Özel Usulsüzlük Cezası kesilir.

Malın teslimi ve/veya hizmetin ifasından itibaren 7 günlük azami süreye uyulduktan sonra e-Fatura uygulamasında geriye dönük fatura düzenlemek teknik olarak mümkündür. Ancak fatura düzenleneceği tarih (geçmiş tarih) ile cari tarih(bugünkü tarih) arasında herhangi bir fatura düzenlenmemiş olmalıdır.

Elektronik faturalar, geçmişe dönük olarak şöyle numaralandırılır:

Ortadaki (0,1,2,3,4,5,6,7) rakamlar faturanın kaç gün öncesine düzenlendiğini gösterir ve 0-7 arasında değişir.

Mal teslimi ve/veya hizmet ifalarına ilişkin belge düzeninde sürenin gün olarak belirlenmesi nedeniyle 7 günlük sürenin hesabının, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı ilk gün hesaba katılmadan takip eden günden başlaması gerekir.

Örnek-1:

Malın Teslim Edildiği Tarih/Sevk İrsaliyesi Tarihi Maksimum Fatura Tarihi
21.07.2018 28.07.2018

Örnek-2:

Bugünkü Tarih Malın Teslim Tarihi E-Fatura Tarihi Açıklama Özel Usulsüzlük Cezası
21.07.2018 07.07.2018 14.07.2018 Yasaya Uygun Değil %10
21.07.2018 14.07.2018 18.07.2018 Yasaya Uygun Yok
21.07.2018 12.07.2018 19.07.2018 Yasaya Uygun Değil %10
21.07.2018 16.07.2018 20.07.2018 Yasaya Uygun Yok

 

2-Mal alışına ilişkin e-faturanın, ihracat faturasından sonra düzenlenmiş olması halinde; ihracatı yapılan malların, alış faturasındaki mallar ile aynı mallar olduğunun YMM tasdik raporu veya vergi inceleme raporu ile tespit edilmesi kaydıyla, KDV İadesi alınabilir.

Kaynaklar:

Özelge Tarihi ve Numarası Özelgeyi Veren Vergi Dairesi Başkanlığı 
14.07.2014 – 106 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
31.12.2010 – 76 Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com