logo


Selahattin Özüak
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
selahattin_ozuak@hotmail.com

01.08.2018

Gelir İdaresi Başkanlığı elektronik belge uygulamalarını yaygınlaştırmak amaçlı 06 Nisan 2018 tarihinde, 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ni ve 17 Aralık 2017 tarihinde 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ni güncelleştireceği birer  tebliğ yayımladı.

Yayımlanan bu iki taslak tebliğin hedef kitlesi kayıtlı e-Fatura kullanıcıları oldu. Bu taslak tebliğde, e-Fatura’ya kayıtlı olan mükelleflerin, 01 Ocak 2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye ’ye geçme zorunluluğu vurgulanmıştır.

e-ARŞİV FATURA

e-Fatura mükelleflere, 01 Ocak 2019 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmektedir.

Brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan tüm şirketlerin e-Fatura ve e-Arşiv Fatura’ya geçmeleri zorunlu hâle gelecek. Aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen, toplam tutarı 50 bin TL ve üzerinde olan faturalar da e-Arşiv Fatura olarak düzenlenecek.

e-Ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayımlayan mükelleflere de e-Arşiv Fatura zorunluluğu gelecek. Bunun yanında, Gelir İdaresi Başkanlığı, riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere yazılı bildirim suretiyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura zorunluluğu getirecek.

e-İRSALİYE

e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılara 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmektedir.

e-İrsaliye, kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliğe sahip, uygulamanın elektronik ortamda düzenlenmesini sağlayan bir uygulamadır. Ancak e-İrsaliye uygulamasıyla yeni bir belge ortaya çıktığı düşünülmemelidir. Kağıt irsaliye üzerinde bulunması gereken tüm bilgiler,        e-İrsaliye üzerinde de yer alır. Merkezinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yer aldığı          e-İrsaliye, yalnızca uygulamaya geçiş yapmış kayıtlı şirketler arasında kullanılabilecek.
Firmaların kullandığı sevk irsaliyesi yerine geçen e-İrsaliye, herhangi bir ürünü teslim alan tarafa iletilir. Malların sevki sırasında e-İrsaliyenin kağıt çıktısı araçta bulundurulur. Düzenlenen e-İrsaliyenin saklanma süresi ise yasal olarak 10 yıldır.
Kağıt irsaliyeye ek olarak aracın plaka bilgisi ve sürücü kimlik bilgilerinin de yer aldığı e-İrsaliye uygulamasında alıcılar, ürünü teslim aldıklarında GİB sistemi üzerinden dönüş yaparak kabul ve ret işlemlerini gerçekleştirebilir. Ayrıca iade, kısmi kabul ya da çeşitli aksaklıklar da satıcıyailetilebilir.

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com