logo


Orhan Can
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
smmmorhancan@gmail.com

15.08.2018

6 Nisan 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  ile 05.06.2018 Tarihli Resmi Gazetede uygulama örnekleri ile yayımlanan 18 Seri No’ lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ; kat karşılığı inşaat işlerinde öteden beri süregelen karmaşıklığı gidermiştir.

Kat karşılığı inşaat işlerinde, Arsa sahibine kesilecek olan 06.04.2018 tarihinden sonraki faturalarda, matrah; dairenin maliyet bedeline yüzde 5 ilave ettikten sonra bulunacak rakamdır.

Matrahını bulduğumuz tutarın KDV oranı ise, 3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile son halini almış olup, işyerlerinde ve 150 metrekarenin üzerinde olan dairelerde yüzde 18, yüzelli metrekarenin altında olanlardan; rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç emlak vergi değeri 1000 liranın altında olan dairelerde yüzde 1, emlak vergi değeri 1000-2000 lira arasında olan dairelerde yüzde 8, 2000 liranın üzerinde olanlarda yüzde 18 dir. Ancak yüzde 18 olan oranlar 31.10.2018 tarihine kadar yüzde 8 olarak uygulanacaktır, sonrasında yine yüzde 18 olarak uygulanmaya devam edilecektir.

Örnek;

A İnşaat Ltd. Şti. ile arsa sahibi B arasında Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi yapılıyor. Sözleşmeye göre, A İnşaat Ltd. Şti., B’ nin arsasına yaptığı 6 dairelik inşaattan 1,2 ve 3 nolu daireleri arsa sahibi B’ ye verecektir. 06.04.2018 tarihinde tamamlanan inşaatın maliyeti 600.000 liradır. Her daire 110 m2 olup emlak vergi değeri 1000 liranın altındadır.

Arsa sahibine teslim edilecek daire matrah hesabı;

Daire maliyet bedeli : 600.000/6=100.000

%5 İlave sonucu : 100.000 %5 5.000+= 105.000

Satış faturası aşağıdaki gibi düzenlenecektir,

FATURA
A İnşaat Limited Şirketi
 
Sayın, B
 
Miktar Açıklama Fiyatı Tutarı
3 ADET 1,2,3 NOLU DAİRELER 105.000 315.000
 
    Matrah 315.000
    Kdv %1 3.150
    Toplam 318.150
Yalnız, Üçyüzonsekizbinyüzelli.TL.’ dir.

 

Arsa Sahibine Daire Teslimi Muhasebe Kaydı,

————————-06.04.2018————————-
120 MÜŞTERİLER     318.150 TL

620 S.M.MALİYETİ    315.000 TL

600 YURTİÇİ SATIŞLAR     315.000 TL

391 HES.KDV                      3.150 TL
152 MAMULLER                  315.000 TL
——————————–/——————————–

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com