logo


Ahmet Durmuş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ahmetdurmuss@hotmail.com

04.09.2018

Hazine Müsteşarlığı tarafından alınan karara göre; kamu ve özel sektör firmalarının Otomotik BES’e geçişi,1 Ocak 2017’de 1.000 ve üzeri çalışanı olan firmalar ile başlamak üzere kademeli olarak tasarlanmıştır.

  • Çalışan sayısı 250 ve üzerinde ancak 1000’den az olan işverene bağlı olarak çalışanlar 01.04.2017 tarihinden itibaren başlamıştır.
  • Çalışan sayısı 100 ve üzerinde ancak 250’den az olan işverene bağlı olarak çalışanlar 01.07.2017 tarihinden itibaren başlamıştır.
  • Çalışan sayısı 50 ve üzerinde ancak 100’den az olan işverene bağlı olarak çalışanlar 01.01.2018 tarihinden itibaren başlamıştır.
  • Çalışan sayısı 10 ve üzerinde ancak 50’den az olan işverene bağlı olarak çalışanlar 01.07.2018 tarihinden itibaren sisteme dahil olacaktır.
  • Çalışan sayısı 5 ve üzerinde ancak 10’dan az olan işverene bağlı olarak çalışanlar 01.01.2019 tarihinden itibaren sisteme dahil olacaktır.

Önemli Bilgiler;

-Çalışan sayısın tespiti için en son SGK verisi baz alınmalıdır.

-Sisteme dahil olduktan sonra çalışan sayısının düşmesi durumunda ise firma sistemde kalmaya devam edebilir.

-Kamuda ve özel sektör firmalarında 45 yaş altı tüm ücretli çalışanlar sisteme dahil olmaktadır. Ayrıca yabancı çalışanlarda bu sisteme dahil edilmeyecektir.

-Çalışanların prime esas gelirinin % 3 üne karşılık gelen tutar kadar ödeme yapılmalıdır. Çalışanlar isterlerse daha fazla katkı payı ödeyebilirler.

-Ödemeler en geç maaş ödeme günün ertesi günü tamamlanmalıdır.

-Sisteme otomatik dahil olan çalışanlar ilk ödemeyi takiben 2 ay içinde sözleşmelerinden cayabilirler.

-2 aylık cayma süresi sonrasında, istenildiği zaman yasal kesintiler ile çıkma işlemi yapılabilir.

-Cayma hakkını kullanan veya erken çıkış yapan çalışanlar,2 yıl boyunca sisteme tekrar dahil olmayacaklardır. Ancak iş değişikliği durumunda, yıl sınırlanmasına bakılmaksızın tekrar giriş yapılabilir.

Devlet katkısı ne kadar Olacaktır?

Çalışan, %25 devlet katkısından yararlanacak. Bunun yanında çalışan cayma hakkını kullanmaması durumunda, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere 1.000-TL tutarında ek devlet katkısı da sağlanacak.

İlk 3 yılda sistemden ayrılanlara hiç devlet katkısı verilmeyecek.

Devlet katkısı hak ediş oranı 3-6 yıl için yüzde 15, 6-10 yıl için yüzde 35, 10 yılını dolduranlar için yüzde 60, sistemde en az 10 yıl bulunan ve 56 yaşını tamamlayan çalışanlar için yüzde 100 olacak.

Otomatik Bes Katkı Payı Ücret Bordrosunda Nasıl Gösterilecek?

İşverenler çalışanın bireysel emeklilik katkı payını Brüt ücreti üzerinden hesap ederek net ücretinden kesecektir. Yani tutar hesaplanırken işçinin SGK primlerinin hesaplandığı matrahın % 3 ü Otomatik BES katkı payı tutarı olacak ve işçinin net ücretinden kesilecektir. Hesaplanan tutarın virgülden sonraki kısmı dikkate alınmayacaktır.

ÖRNEK: Brüt ücreti 2.860 TL olan bir bekar işçinin Bes tutarını hesaplarken;

Brüt ücret:2860 %3 ü  85,80 TL yapar dikkate alınacak tutar: 85 TL dir.

Besten önceki net maaş= 2.044,64+152,20 (Agi)=2.196,84 TL

85 TL katkı payı net maaşından düşecektir

(2044,64-85)+152,20 (Agi)=1.959,64+152,20=2.111,85 TL ödenecektir.

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com