logo


Recep Selimoğlu
Yeminli Mali Müşavir

11.09.2018

1) Yüklenici (a) Ltd.Şti, bir banka şubesinin inşaat işini, malzeme bankaya ait olmak üzere üstlenmiştir.

 • Banka, tevkifat yapmakla sorumlu Belirlenmiş Alıcılar arasında yer almaktadır. İnşaat işi belirlenmiş alıcıya yapılmaktadır.
 • Malzeme alımları tevkifatın konusuna girmez. Banka, malzemeyi satın aldığı firmanın kendisine malzeme satışı için düzenleyeceği faturadaki KDV’den tevkifat yapmaz.
 • Yüklenici (a) Ltd.Şti.nin düzenleyeceği faturadaki KDV’den tevkifat yapar.

2) Yüklenici (b) Ltd.Şti, bir banka şubesinin inşaat işini, malzeme dahil olmak üzere üstlenmiştir.

 • Banka, tevkifat yapmakla sorumlu Belirlenmiş Alıcılar arasında yer almaktadır.  İnşaat işi belirlenmiş alıcıya yapılmaktadır.
 • Banka, yüklenici (b) Ltd.Şti.nin malzeme+işçilik şeklindeki toplam fatura tutarı üzerinden hesaplanan KDV’den tevkifat yapar.

3) (A) Kamu Kurumu, inşaat işini (C) A.Ş.ne vermiştir. (C) A.Ş. işin bir kısmını (D) Ltd.Şti.ne yaptırmıştır.

 • (A) Kamu Kurumu, tevkifat yapmakla sorumlu Belirlenmiş Alıcılar arasında yer almaktadır. İnşaat işi belirlenmiş alıcıya yapılmaktadır.
 • (A) Kamu Kurumu, yüklenici (C) A.Ş.nin düzenleyeceği faturadaki KDV’den tevkifat yapar.
 • (C) A.Ş. de, işin bir kısmını yaptırdığı (D) Ltd.Şti.nin kendisine düzenleyeceği faturadaki KDV’den tevkifat yapar.

4) T.C.Sağlık Bakanlığı, hastane binası inşaatı işini (A) A.Ş. ne vermiştir. (A) A.Ş. inşaatta kullanılan hazır betonu  (B) Ltd.Şti.den temin etmiştir.

 • Sağlık Bakanlığı, tevkifat yapmakla sorumlu Belirlenmiş Alıcılar arasında yer almaktadır. İnşaat işi belirlenmiş alıcıya yapılmaktadır.
 • Sağlık Bakanlığı, yüklenici (A) A.Ş.nin düzenleyeceği faturadaki KDV’den tevkifat yapar.
 • Hazır beton teslimi inşaat taahhüt işi sayılmaktadır. (A) A.Ş. de, (B) Ltd.Şti.nin hazır beton teslimine ilişkin kendisine düzenleyeceği faturadaki KDV’den tevkifat yapar.

5) (D) Ltd.Şti. yönetim binası inşaatı işini, hisse senetleri borsada (BİST) işlem görmekte olan (E) A.Ş.ne vermiştir. (E) A.Ş. işin bir kısmını (F) Ltd.Şti.ne yaptırmıştır.

 • (D) Ltd.Şti, tevkifat yapmakla sorumlu Belirlenmiş Alıcılar arasında yer almamaktadır. İnşaat işi belirlenmiş alıcıya yapılmamaktadır.
 • (D) Ltd.Şti.,  yüklenici (E) A.Ş.nin düzenleyeceği faturadaki KDV’den tevkifat yapmaz.
 • (E) A.Ş., tevkifat yapmakla sorumlu Belirlenmiş Alıcılar arasında yer almaktadır. (F) Ltd.Şti. inşaat işini belirlenmiş alıcıya yapmaktadır. (E) A.Ş. işin bir kısmını yaptırdığı  (F) A.Ş.nin kendisine düzenleyeceği faturadaki KDV’den tevkifat yapar.

6) (X) Belediyesi, yol yapım işini (Y) Ltd.Şti.ne vermiştir. (Y) Ltd.Şti. de işin bir kısmını (Z) Ltd.Şti.ne yaptırmıştır.

 • Belediye, tevkifat yapmakla sorumlu Belirlenmiş Alıcılar arasında yer almamaktadır. İnşaat işi belirlenmiş alıcıya yapılmamaktadır.
 • Belediye, (y) Ltd.Şti.nin düzenleyeceği faturadaki KDV’den tevkifat yapmaz. Dolayısıyla, (Y) Ltd.Şti.de (Z) Ltd.Şti.den tevkifat yapmaz.

7) (X) Belediyesinin İktisadi İşletmesi, otopark inşaatı işini (Y) Ltd.Şti.ne vermiştir.

 • Belediyenin iktisadi işletmesi, tevkifat yapmakla sorumlu Belirlenmiş Alıcılar arasında yer almaktadır. İnşaat işi belirlenmiş alıcıya yapılmaktadır.
 • Belediyenin iktisadi işletmesi, (y) Ltd.Şti.nin düzenleyeceği faturadaki KDV’den tevkifat yapar.

8) (X) Bankası, yönetim binası inşaatı işini hisse senetleri borsada (BİST) işlem görmekte olan (A) A.Ş.ne vermiştir. (A) A.Ş, işin bir kısmını (Z) Ltd.Şti.ne, bir kısmını gerçek kişi (B) işletmesine , bir kısmını da yine hisse senetleri borsada (BİST) işlem görmekte olan (C) A.Ş.ne yaptırmıştır. 

 • Banka, tevkifat yapmakla sorumlu Belirlenmiş Alıcılar arasında yer almaktadır. İnşaat işi belirlenmiş alıcıya yapılmaktadır.
 • Bankanın inşaat işini üstlenen (A)A.Ş.de  tevkifat yapmakla sorumlu Belirlenmiş Alıcılar arasında yer almaktadır. İnşaat işi, belirlenmiş alıcı tarafından, belirlenmiş başka bir alıcıya yapılmaktadır.
 • Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı üstlendikleri inşaat yapım işlerinde tevkifat uygulanmaz. Banka,  yüklenici (A) A.Ş.nin düzenleyeceği faturadaki KDV’den tevkifat yapmaz.
 • (A) A.Ş, tevkifat yapmakla sorumlu Belirlenmiş Alıcılar arasında yer almaktadır. (Z) Ltd.Şti.ile gerçek kişi (B) işletmesi,  inşaat işlerini belirlenmiş alıcıya yapmaktadır.
 • (A) A.Ş., kendisine iş yapan alt yüklenici  (Z)Ltd.Şti.nin düzenleyeceği faturadaki KDV’den tevkifat yapar. Aynı şekilde, kendisine iş yapan alt yüklenici gerçek kişi (B) işletmesinin düzenleyeceği faturadaki KDV’den de tevkifat yapar.
 • (A) A.Ş, tevkifat yapmakla sorumlu Belirlenmiş Alıcılar arasında yer almaktadır. Kendisine iş yapan diğer alt yüklenici (C) A.Ş. de tevkifat yapmakla sorumlu Belirlenmiş Alıcılar arasında yer almaktadır. İnşaat işi, belirlenmiş alıcı tarafından, belirlenmiş başka bir alıcıya yapılmaktadır.
 • Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı üstlendikleri inşaat yapım işlerinde tevkifat uygulanmaz. (A) A.Ş.,  kendisine iş yapan alt yüklenici (C) A.Ş.nin düzenleyeceği faturadaki KDV’den tevkifat yapmaz.

9) İl Özel İdaresi, yönetim binası inşaat işini (A) Ltd.Şti.ne , bu binada kullanılacak mobilyaların yapımı işini de (B) Ltd.Şti.ne vermiştir.

 • İl Özel İdaresi, tevkifat yapmakla sorumlu Belirlenmiş Alıcılar arasında yer almaktadır. (A) Ltd.Şti. inşaat işini belirlenmiş alıcıya yapmaktadır.
 • İl Özel İdaresi, yüklenici (A) Ltd.Şti.nin düzenleyeceği faturadaki KDV’den tevkifat yapar.
 • Mobilya yapımı inşaat işi değildir. İl Özel İdaresi, (B) Ltd.Şti.nin düzenleyeceği faturadaki KDV’den tevkifat yapmaz.

10) Milli Eğitim Bakanlığı, okul inşaatı işini hisse senetleri borsada (BİST) işlem görmekte olan (A) A.Ş.ne, otopark inşaatı işini de halka açık olmayan (B) Ltd.Şti.ne vermiştir. (A) A.Ş. ,işin bir kısmını (C) Ltd.Şti.ne, bir kısmını da hisse senetleri borsada işlem görmekte olan (D) A.Ş.ne yaptırmıştır. (D) A.Ş. işin bir kısmını gerçek kişi (E) işletmesine yaptırmıştır. (B) Ltd.Şti. işin bir kısmını (F) Ltd.Şti.ne, bir kısmını da hisse senetleri borsada işlem görmekte olan (G) A.Ş.ne yaptırmıştır.

 • Milli Eğitim Bakanlığı, tevkifat yapmakla sorumlu Belirlenmiş Alıcılar arasında yer almaktadır.
 • (A) A.Ş, de  tevkifat yapmakla sorumlu Belirlenmiş Alıcılar arasında yer almaktadır. Kendisine iş yapan diğer alt yüklenici (D) A.Ş. de tevkifat yapmakla sorumlu Belirlenmiş Alıcılar arasında yer almaktadır.
 • İnşaat işi, belirlenmiş alıcılar tarafından, belirlenmiş başka bir alıcıya (Milli Eğitim Bakanlığı’na) yapılmaktadır. Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı üstlendikleri inşaat yapım işlerinde tevkifat uygulanmaz.
 • Milli Eğitim Bakanlığı,  kendisine iş yapan yüklenici (A) A.Ş.nin düzenleyeceği faturadaki KDV’den tevkifat yapmaz. (A) A.Ş.de,  kendisine iş yapan alt yüklenici (D) A.Ş.nin düzenleyeceği faturadaki KDV’den tevkifat yapmaz.
 • Alt yüklenici (C) Ltd.Şti., belirlenmiş alıcılar arasında yer alan (A) A.Ş.ne inşaat işi yapmaktadır. (A) A.Ş., alt  yüklenici (C) Ltd.Şti.nin kendisine düzenleyeceği faturadaki KDV’den tevkifat yapar.
 • Alt yüklenici gerçek kişi (E) işletmesi., belirlenmiş alıcılar arasında yer alan (D) A.Ş.ne inşaat işi yapmaktadır. (D) A.Ş., alt  yüklenici gerçek kişi (E) işletmesinin  kendisine düzenleyeceği faturadaki KDV’den tevkifat yapar.
 • (B) Ltd.Şti., belirlenmiş alıcılar arasında yer alan Milli Eğitim Bakanlığı’na inşaat işi yapmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı,  kendisine iş yapan yüklenici (B) Ltd.Şti.nin düzenleyeceği faturadaki KDV’den tevkifat yapar.
 • (F) Ltd.Şti. ile (G) A.Ş., (B) Ltd.Şti.ne inşaat işi yapmaktadır.
 • Belirlenmiş alıcıların yüklenicileri tarafından, tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır. Dolayısıyla, belirlenmiş alıcılar arasında sayılan Milli Eğitim Bakanlığı’na inşaat işi yapan (B) Ltd.Şti. (F) Ltd.Şti. ile (G) A.Ş.nin kendisine düzenleyeceği faturalardaki KDV’den tevkifat yapar.

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com