logo


Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.com

17.09.2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin İhracat Bedelleri Hakkındaki 2018-32/48 Sayılı Tebliğ uyarınca;

1-Bedelleri yurda getirilme süresi içinde gelen ihracat hesapları, aracı bankalarca kapatılır.

2-Süresi içinde kapatılmayan hesapları, aracı bankalarca 5 iş günü içinde muamelenin safhalarını belirtecek şekilde yazılı olarak ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne ihbar edilir.

3- İlgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce, ihbarı müteakip 10 iş günü içinde ilgililere hesapların kapatılması için 90 gün süreli ihtarname gönderilir.

4-İhracat bedellerinden aşağıdaki indirimler yapılabilir(Bu indirimlere isabet eden döviz tutarları bankalara bozdurulmayabilir):

a-Dövizli Krediye İlişkin Ödeme,

b-İthalata İlişkin Ödeme.

Örnek-1:

Hesaplar Tutar (ABD Doları)
Gümrük Beyannamesindeki İhracat Bedeli 5.000.000
Ödenen Dövizli Kredi Borcu -2.500.000
Ödenen İthalat Bedeli -1.370.000
Bankalara Satılması Gereken Döviz Tutarı 1.130.000
Döviz Kredisi ve İthalat Olmasa Satılması Gereken Tutar 4.000.000

Örnek-2:

Hesaplar Tutar (ABD Doları)
Gümrük Beyannamesindeki İhracat Bedeli 5.000.000
Ödenen Dövizli Kredi Borcu -3.500.000
Ödenen İthalat Bedeli -2.600.000
Bankalara Satılması Gereken Döviz Tutarı 0
Döviz Kredisi ve İthalat Olmasa Satılması Gereken Tutar 4.000.000

5-Mücbir sebeplerin varlığı halinde, mücbir sebebin devamı süresince 6’şar aylık dönemler itibarıyla ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce ek süre verilir.

6- Mücbir sebep halleri dışında kalan haklı durumların varlığı halinde, hesapların kapatılmasına ilişkin:

a- 6 aya kadar olan ek süre talepleri, firmaların haklı durumu belirten yazılı beyanına istinaden 3 aylıkdevreler halinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce,

b-6 aylık süreden sonraki ek süre talepleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından,

incelenip sonuçlandırılır.

7-İhracat bedellerine ilişkin aşağıdaki noksanlıklar, mücbir sebeplere bakılmaksızın aşağıdaki kurumlarca kapatılır:

Max Noksanlık Yüzdesi Max Noks.Tutarı (ABD Doları) Mücbir + Haklı Sebep Kapatacak Kurum
İhracat Bedeli X %10 100.000 Mücbir Sebep Aranmaz Aracı Bankalar
İhracat Bedeli X %10 200.000 Mücbir Sebep Aranır Vergi Dairesi Başkanlığı
İhracat Bedeli X %10  Her Beyanname İçin 200.000. Aşan Mücbir S. + Haklı Durum Aranır Hazine ve Maliye Bakanlığı

Örnek-3:

İhracat ($) İhracat x%10 ($) Noksan Döviz ($) Mücbir Sebep-Haklı Durum Kapatma İşlemi Satılacak Döviz($)
800.000 80.000 70.000 Mücbir Sebep Tevsik Yok Yapılır 640.000
700.000 70.000 90.000 Mücbir Sebep Tevsik Yok Yapılmaz. 560.000
1.900.000 190.000 180.000 Mücbir Sebep Tevsik Yok Yapılmaz. 1.520.000
1.750.000 175.000 170.000 Mücbir Sebep Tevsik Var Yapılır 1.400.000
1.860.000 186.000 190.000 Mücbir Sebep Tevsik Var Yapılmaz. 1.488.000
2.600.000 260.000 300.000 Mücbir Sebep Tevsik Var Yapılmaz. 2.080.000
2.800.000 280.000 290.000 Haklı Durum Tevsik Var Yapılmaz. 2.240.000
5.000.000 500.000 490.000 Haklı Durum Tevsik Var Yapılır 4.000.000
10.000.000 1.000.000 900.000 Mücbir Sebep Tevsik Var Yapılır 8.000.000
6.000.000 600.000 500.000 Mücbir Sebep TevsikYok Yapılmaz. 4.800.000
9.000.000 900.000 700.000 Haklı Durum TevsikYok Yapılmaz. 7.200.000

Yasal Dayanak:

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası Yasal Dayanak
04.09.2018 – 30525 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 2018-32/48 Sayılı Tebliğ

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com