logo


Saygın Karabacak
Yeminli Mali Müşavir
E. Gelirler Kontrolörü
Bilim Uzmanı
sayginkarabacak@gmail.com

24.10.2019

E-Uygulamalara Geçmek Durumunda Olan Mükellefler ve Uygulamaya Geçiş Süreleri

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com