logo


Karar Sayısı : 2011/1819 Karar Tarihi : 31.05.2011

RESMİ GAZETE TARİHİ: 28.04.2011 RESMİ GAZETE SAYISI: 27918

            Ekli “İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/5/2011 tarihli ve 53658 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/A maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/5/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

 

MADDE 1 – 26/6/2006 tarihli ve 2006/10784 sayılı Kararnamenin eki İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararın 1 inci maddesine, “Ambarlı” ibaresinden sonra gelmek üzere “Mersin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Karar yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/8/2006

26249

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Kararnamelerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

16/11/2006

26348

2-

30/12/2006

26392 (4. Mükerrer)

3-

29/8/2007

26628