logo


Tarih 31/07/2012
Sayı VUK . 54 / 2012.02 / Form Ba ve Form Bs / — 13
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

                                                           Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 54

 

Konusu 31.07.2012 tarihine kadar verilmesi gereken 2012/ Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.

 

Tarihi : 31/ 07/ 2012

 

Sayısı : VUK . 54 / 2012.02 / Form Ba ve Form Bs / — 13

 

İlgili olduğu maddeler: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 148, 149, Mükerrer 28 ve Mükerrer 257’nci maddesi.

1- Giriş:

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, 2012/Hazirandönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2- Bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması:

Bilindiği üzere, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin mal ve/veya hizmet alış/satışlarını aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24: 00’e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle verilebileceği açıklanmıştır.

Ancak, ilgili meslek odaları ve mükelleflerin taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda; Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden,   31 Temmuz 2012 tarihine kadar verilmesi gereken2012/Haziran dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 03 Ağustos 2012 Cuma günüsaat 24:00’a kadar uzatılmıştır.

3- Sonuç:

Buna göre, 2012/Haziran dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimleri 03 Ağustos 2012 Cuma günü saat 24:00’a kadar verilebilecektir.

Duyurulur.

 

 

 

                                                                                                                  Mehmet KİLCİ

                                                                                                             Gelir İdaresi Başkanı

 

Bloğa cevap ver