logo


Cevdet AKÇAKOCA
Yeminli Mali Müşavir
cevdet@cevdetakcakoca.com

23.08.2012

14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 5090 maddesinin 3. no.lu fıkrası kar payı avansı dağıtılabileceğini ve bunun Bakanlıkça bir tebliğle düzenleneceğini içermektedir.
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından , 9.08.2012 tarih ve 28379 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Kar payı avansı dağıtımı hakkında tebliğ” ile şirketlerin kar payı avansı dağıtımında uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir.
Söz konusu kar payı dağıtım avansı ile ilgili tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yani 09.Ağustos.2012 tarihinde yürürlüğe girmektedir.
Aşağıda, açıklamaya çalışacağımız kar payı avansı dağıtım esasları, demek ki hemen yürürlüğe girdiğine göre, şirketler bu dönemden itibaren kar payı avansı dağıtmaya başlayabileceklerdir.
Maliye Bakanlığı da bu konuda bir düzenleme yaptıktan sonra 2012 yılı içinde şirketler kar payı avansı dağıtımı işlemini gerçekleştirebileceklerdir.
Nedir kar payı avansı:
Kar payı avansı, şirketin o yılki kar payından mahsup edilmek üzere ara dönem finansal tablolara göre oluşan karlar üzerinden tebliğ hükümlerine göre hesaplanan ve ortaklara dağıtılacak tutardır.

Kar payı avansı dağıtabilmek için:
I. Şirket, kar payı avansı dağıtılmasının düşünüldüğü hesap dönemi içinde yapılacak bir genel kurul toplantısında karara bağlanır.
II. Bu genel kurulda sermayenin en az ¼ (dörtte birini) karşılayacak pay sahibi veya temsilcileri toplantıda hazır olmalıdır.
III. Oyların çoğunluğu kar payı avansı dağıtılması yönünde kullanılmış olmalıdır. (Limited şirketlerde oyların salt çoğunluğu olacaktır.)
IV. Yine daha önce, yani ilgili hesap dönemi öncesinde kar payı avansı ödenmişse, ilgili olduğu yılın net dönem karından mahsup edilmesi şarttır. Bu işlem yapılmadan, genel kurul kar payı dağıtılmasına ve kar payı avansı ödenmesine karar veremez.
Şimdi gelelim kar payı avansı dağıtılması şartları ve genel kurul kararlarına:
 
a.       Şirket genel kurulunca kar payı avansı dağıtılması kararı alınmalıdır.
b.       Kar payı avansı dağıtılacak hesap döneminde hazırlanan 3-6-9 aylık ara dönem finansal tablolara göre kar edilmiş olmalıdır.
 
Şirket genel kurulunca alınacak kararda:
 
1.       Kar payı dağıtılmasına karar verilen yılla ilgili hesap dönemi sonunda,
 
a.       Eğer dağıtılan kar payı avansını karşılayacak tutarda net dönem karı
oluşmazsa, (net dönem karını aşan kar payı avansları bir önceki yıl bilançosunda bulunan serbest yedek akçelerden mahsup edilecektir,)
b.       Serbest yedek akçe tutarı da dağıtılan kar payı avanslarını karşılayamazsa
(fazla ödenmiş olan kar payı avansları, yönetim organının ihtarı üzerine, ortaklar tarafından şirkete iade edilecektir)
 
2. İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması halinde:
 
a.       Bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile serbest
yedek akçeler, öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacaktır.
b.       Bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan
kar payı avansının tamamı, yönetim organının ihtarı üzerine, ortaklar tarafından şirkete iade edilecektir.
c.        Genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçeler, oluşan dönem
zararından mahsup edildikten sonra, bakiye serbest yedek akçe tutarı, dağıtılan kar payı avanslarından indirilecektir.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com 

Bloğa cevap ver