logo


 

SIRA NO PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR PRİME TABİ DEĞİL(+ / -) HANGİ AYDA PRİME TABİ TUTULDUĞU
1 Asıl Ücret + Hak Edilen Ay
2 Ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleri
 1. a) Zaman birimine göre ücret
+ Hak Edilen Ay
 1. aa) Hafta tatili ücreti
+ Hak Edilen Ay
 1. ab) Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti
+ Hak Edilen Ay
 1. ac) Fazla çalışma- Fazla Mesai ücreti
+ Hak Edilen Ay
 1. ad) Yıllık ücretli izin ücreti
+ Hak Edilen Ay
 1. ae) Cumartesi günü ücreti
+ Hak Edilen Ay
 1. b) İşbirimi esasına göre ücret
+ Hak Edilen Ay
 1. ba) Yüzde usulüyle alınan ücret
+ Hak Edilen Ay
 1. bb) Profesyonel futbolcuya ödenen ücret
+ Hak Edilen Ay
 1. bc) Transfer ücreti
+ Hak Edilen Ay
 1. bd) Transfer verimi ücreti
+ Hak Edilen Ay
 1. c) Götürü ücret
+ Hak Edilen Ay
 1. d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret
+ Hak Edilen Ay
 1. da) Hazırlama ücreti
+ Hak Edilen Ay
 1. db) Tamamlama ücreti
+ Hak Edilen Ay
 1. dc) Temizleme ücreti
+ Hak Edilen Ay
–          Kardan hisse şeklinde ödenen ücret + Hak Edilen Ay
–          Komisyon ücreti + Hak Edilen Ay
3 Ücretin eklentileri
 1. a) Primler
+ Ödendiği Ay
 1. aa) Yıpranma tazminatı,
+ Ödendiği Ay
 1. ab) Özel hizmet tazminatı,
+ Ödendiği Ay
 1. ac) Yabancı dil tazminatı
+ Ödendiği Ay
 1. ad) Vardiya ve ağır vasıta tazminatı,
+ Ödendiği Ay
 1. ae) İmza zorunluluğu tazminatı
+ Ödendiği Ay
 1. af) Tabii afet yardımı
+ Ödendiği Ay
 1. ag) Nakit ödenen kira yardımı,
+ Ödendiği Ay
 1. ah) Nakit ödenen giyecek yardımı
+ Ödendiği Ay
aı) Nakit ödenen yakacak yardımı, + Ödendiği Ay
 1. ai) Askerlik yardımı
+ Ödendiği Ay
 1. aj) Sünnet yardımı,
+ Ödendiği Ay
 1. ak) Nakit ödenen taşıt yardımı
+ Ödendiği Ay
 1. al) Nakit ödenen ısıtma yardımı,
+ Ödendiği Ay
 1. am) Nakit ödenen elbise dikiş bedeli,
+ Ödendiği Ay
 1. an) Nakit ödenen ayakkabı bedeli
+ Ödendiği Ay
 1. ao) Ek tazminat,
+ Ödendiği Ay
aö) Yılbaşı parası, + Ödendiği Ay
 1. ap) Kreş ücreti
+ Ödendiği Ay
 1. ar) Makam tazminatı,
+ Ödendiği Ay
 1. as) İş riski zammı
+ Ödendiği Ay
aş) Bayram harçlığı + Ödendiği Ay
 1. b) İkramiye
+ Ödendiği Ay
 1. ba) Bayram ikramiyesi
+ Ödendiği Ay
 1. bb) Yılbaşı ikramiyesi
+ Ödendiği Ay
 1. bc) 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye
+ Ödendiği Ay
 1. bd) 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye
+ Ödendiği Ay
 1. be) 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye
+ Ödendiği Ay
–          Jübile ikramiyesi + Ödendiği Ay
–          Mesleki eğitim gören öğrencilere ödenen ikramiye
 1. c) Hakkı huzurlar (toplantı parası)
+ Ödendiği Ay
 1. d) Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı
+ Ödendiği Ay
4 İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince yapılan ödemeler + Ödendiği Ay
 1. a) Ücret niteliğinde olanlar
+ Hak Edilen Ay
 1. b) Ücretin eklentileri niteliğinde olanlar
+ Ödendiği Ay
5 Sigortalılara istirahatli iken ödenen ücretler + Hak Edilen Ay
6 Yıllık izin ücretleri (Kısa vadeli sigortalı kolları primi dahil) + Ödendiği Ay
7 İzin harçlığı + Ödendiği Ay
8 Görev Yollukları
9 Çocuk zammı (Kurumca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)
10 Aile zammı (Kurumca  belirlenecek miktarı aşmamak üzere)
11 Yemek Parası (Kurumca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)
12 İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları
13 Ölüm yardımı
14 Doğum yardımı
15 Evlenme yardımı
16 Ayni yardımlar
 1. a) Ayni konut tahsisi
 1. b) İşyerinde kullanılmak üzere havlu, sabun v.b.
17 Geri ödemeli ücret avansları
18 Kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler ve keşif ücreti
19 İhbar tazminatı
20 Kasa/Mali sorumluluk tazminatı
21 Seyyar Görev Tazminatı

SGK’dan İktibas Edilmiştir