logo


31 Ocak 2018 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30318 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR T[Devamını Oku]
RESMİ GAZETE TARİHİ: 29.08.2012 RESMİ GAZETE SAYISI: 28396 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, anonim şirketlerin genel kuru[Devamını Oku]
RESMİ GAZETE TARİHİ: 29.08.2012 RESMİ GAZETE SAYISI: 28396 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak yönetim kurulu, müdür[Devamını Oku]
Ekrem Öncü Yeminli Mali Müşavir DKR Denetim ekrem.oncu@dkrdenetim.com 29.08.2012 Bilindiği üzere, Yeni TTK’nın 1527’nci maddesi ile elektronik ortamda genel kurul yapıl[Devamını Oku]
RESMİ GAZETE TARİHİ: 28.08.2012 RESMİ GAZETE SAYISI: 28395 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı[Devamını Oku]