logo


Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 83)[Devamını Oku]
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82)[Devamını Oku]
10 Mart 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30356 KANUN YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7099                  [Devamını Oku]
RESMİ GAZETE TARİHİ: 21.07.2012 RESMİ GAZETE SAYISI: 28360 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı         : 2011/13 Karar Sayısı       : 2012/45 Kar[Devamını Oku]
RESMİ GAZETE TARİHİ: 21.07.2012 RESMİ GAZETE SAYISI: 28360 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı      : 2011/114 Karar Sayısı    : 2012/28 Karar Gü[Devamını Oku]
Tarih 20/06/2012 Sayı HK-12/2012-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ/12   Konusu               : Kredilere ilişkin işlemlerde harç[Devamını Oku]
RESMİ GAZETE TARİHİ: 16.06.2012 RESMİ GAZETE SAYISI: 28325 Bu Tebliğin konusunu, 15/06/2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil U[Devamını Oku]
RESMİ GAZETE TARİHİ: 15.06.2012 RESMİ GAZETE SAYISI: 28324 Kanun No. 6322                                                                                                 Kabul Tari[Devamını Oku]
RESMİ GAZETE TARİHİ: 31.12.2011 RESMİ GAZETE SAYISI: 28159 492 sayılı Harçlar Kanununun(1) 5281sayılı Kanun(2)ile değiştirilen mükerrer 138’inci maddesinde,“… Her takvim yılı[Devamını Oku]
RESMİ GAZETE TARİHİ: 31.12.2011 RESMİ GAZETE SAYISI: 28159 Bilindiği üzere, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cu[Devamını Oku]