logo


Fatih Kılınç Serbest Muhasebeci Mali Müşavir fatihkilinc44@windowslive.com 03.08.2018 Özel Hesap Dönemi konusu 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 174.Maddesinde ele alınmıştır. Vergi [Devamını Oku]
Fedai Aydın 17.02.2018 Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgi[Devamını Oku]