logo


Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)[Devamını Oku]
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Ha[Devamını Oku]
7 Nisan 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30384 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK[Devamını Oku]
RESMİ GAZETE TARİHİ: 09.10.2012 RESMİ GAZETE SAYISI: 28436 Karar Sayısı 2012/3792      Karar Tarihi 08.10.2012   Karar Sayısı : 2012/3792 Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kan[Devamını Oku]
RESMİ GAZETE TARİHİ: 22.09.2012 RESMİ GAZETE SAYISI: 28419 Karar Sayısı 2012/3735      Karar Tarihi 20.09.2012  Karar Sayısı : 2012/3735 Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Ba[Devamını Oku]
RESMİ GAZETE TARİHİ: 17.08.2012 RESMİ GAZETE SAYISI: 28387 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1  uygulamasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlara göre işlem yapılması u[Devamını Oku]
RESMİ GAZETE TARİHİ: 15.06.2012 RESMİ GAZETE SAYISI: 28324 Kanun No. 6322                                                                                                 Kabul Tari[Devamını Oku]
RESMİ GAZETE TARİHİ: 22.05.2012 RESMİ GAZETE SAYISI: 28300 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1uygulamasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlara göre işlem yapılması uyg[Devamını Oku]
KARAR SAYISI: 2012/3172 KARAR TARİHİ: 02.05.2012 RESMİ GAZETE TARİHİ: 18.05.2012 RESMİ GAZETE SAYISI: 28296              Karar Sayısı : 2012/3172Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Verg[Devamını Oku]