logo


Veysi Seviğ 08.01.2019 Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı maddesi birinci fıkrası gereği olarak “Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar seb[Devamını Oku]