logo


31 Mayıs 2018 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30437 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KA[Devamını Oku]
Dr. Mustafa ALPASLAN Serbest Muhasebeci Mali Müşavir m.alpaslan@windowslive.com 16.10.2012 6183 sayılı kanunun 56. maddesi hükmü gereğince  teminatlı kamu  alacaklarında uygulanaca[Devamını Oku]