logo


SGK Genelge 2012/33 : Sağlık Kurum ve Kuruluşlarınca Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Ödenmesi[Devamını Oku]
RESMİ GAZETE TARİHİ: 29.09.2012 RESMİ GAZETE SAYISI: 28426 MADDE 1 – 25/3/2010 tarihli ve 27532 mükerrer sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama T[Devamını Oku]
Resul Kurt 07.09.2012 4/a bendi kapsamında (SSK) sigortalı sayılan “hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanların” sigortalı hak ve yükümlü[Devamını Oku]
Vedat İlki 07.09.2012 Yaşlılık Sigortası Uygulaması 2925 sayılı Kanuna göre yaşlılık sigortasından aylığa hak kazanma koşulları A.)08.09.1999 (hariç) tarihinden önce sigortalı olan[Devamını Oku]
SGK Genelge 2012/31 : Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Geri Ödeme İşlemleri[Devamını Oku]
Vedat İlki 06.09.2012 2008/Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 106. maddesinin 6. fıkrası ile 2925 sayılı Kanunun; 1-5, 13-17, 33. maddeleri ile yaşlılık s[Devamını Oku]
İbrahim Işıklı 05.09.2012 Normal şartlarda, 4/a bendi (SSK) kapsamında sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin en geç takip eden ay/dönemin sonuna kadar SGKR[Devamını Oku]
RESMİ GAZETE TARİHİ: 01.09.2012 RESMİ GAZETE SAYISI: 28398 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından; 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1- Amaç Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigor[Devamını Oku]
Vedat İlki 31.08.2012 Bu soru yıllardır İnsan Kaynaklarına yada  Personel Servislerine sorulur. Çalışan için hastalık halinde geçici iş göremezlik ödenir. Geçici iş göremezlik hali[Devamını Oku]
İbrahim Işıklı 29.08.2012 Zamanaşımı süresi, işverenlerce kendiliğinden düzenlenen ve yasal süresi içinde SGK’ya verilen veya yasal süresi dışında verilmekle birlikte incelem[Devamını Oku]