logo


Tahsilat Genel Tebliği Seri:B Sıra No:11[Devamını Oku]
14 Haziran 2018 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30451 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR[Devamını Oku]