logo


23 Mart 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30369 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ[Devamını Oku]
Zekeriya Aslan Yeminli Mali Müşavir zekeriyaaslan@finansalymm.com 27.02.2018 Aşağıdaki Karar ile; vergi borcu olan mükelleflerin, bu borçlarının tecil ve  taksitlendirilmesi konusu[Devamını Oku]
SGK Genelge 2010/42 : İhale Konusu İşlere Ait İşyeri Borçlarının Tecil ve Taksitlendirilmesi[Devamını Oku]