logo


Recep Bıyık 05.01.2018 29 Aralık 2017 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Genel Tebliğler ve 30 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komi[Devamını Oku]
Veysi Seviğ 29.11.2017 Türk Ticaret Kanunu’nun 27’nci maddesi uyarınca Ticaret Sicili’ne tescil; kural olarak “ilgililer, temsilcileri veya hukuki halefleri tarafından yetkili sici[Devamını Oku]