logo


Veysi Seviğ 05.12.2017 Vergi incelemesinde uyulacak esaslar “Vergi Usul Kanunu’nun” 140’ıncı maddesinin konusunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda “Vergi incelemesi yapanlar, yaptıkları[Devamını Oku]
RESMİ GAZETE TARİHİ: 31.10.2011 RESMİ GAZETE SAYISI: 28101 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı vergi incelemelerinde [Devamını Oku]
RESMİ GAZETE TARİHİ: 31.12.2010 RESMİ GAZETE SAYISI: 27802 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç              MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı, vergi incelemelerinde uyul[Devamını Oku]