logo


Dr. Mustafa Alpaslan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi m.alpaslan@windowslive.com 12.09.2019 Vergi İncelemesi Nedeniyle Mükelleflerin Uğrayabileceği Muhtemel Zararla[Devamını Oku]
İsmail Hakkı Dura Vergi Başmüfettişi E. Gelirler Başkontrolörü durahakki@hotmail.com 08.08.2019 Vergi İncelemesi: Tanımı, Vergi İncelemesinin Maksadı İle Vergiyi Doğuran Olayın Ger[Devamını Oku]
Dr.Hayrullah Doğan Yeminli Mali Müşavir E. Hesap Uzmanı DT Denetim Turkey hdogan@denetimturkey.com 01.11.2018 Vergi İncelemesine Mükellef Olarak Yapılacak Hazırlıklar[Devamını Oku]
Eda Kaya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İşletme Bilim Uzmanı edakaya_88@hotmail.com 12.06.2018 7143 Sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun[Devamını Oku]
Veysi Seviğ 05.12.2017 Vergi incelemesinde uyulacak esaslar “Vergi Usul Kanunu’nun” 140’ıncı maddesinin konusunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda “Vergi incelemesi yapanlar, yaptıkları[Devamını Oku]
RESMİ GAZETE TARİHİ: 31.10.2011 RESMİ GAZETE SAYISI: 28101 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı vergi incelemelerinde [Devamını Oku]
RESMİ GAZETE TARİHİ: 31.12.2010 RESMİ GAZETE SAYISI: 27802 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç              MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı, vergi incelemelerinde uyul[Devamını Oku]