logo


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 504)[Devamını Oku]
29 Mayıs 2018 SALI Resmî Gazete Sayı : 30435 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 486)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR[Devamını Oku]
25 Mayıs 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30431 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:483)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR [Devamını Oku]
25 Mayıs 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30431 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 497) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) 4/[Devamını Oku]
25 Mayıs 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30431 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 496) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) 4/[Devamını Oku]
25 Mayıs 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30431 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 495) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) 4/[Devamını Oku]
25 Mayıs 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30431 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 494) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) 21[Devamını Oku]
10 Mart 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30356 KANUN YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7099                  [Devamını Oku]
17 Aralık 2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 485 sıra no.lu VUK Genel Tebliğinde mükellef adres sisteminde bazı değişikliklere gidilmiştir, söz [Devamını Oku]