logo


Veysi Seviğ 07.03.2018 Vergi Usul Kanunu’nun 280’inci maddesi gereği olarak “Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayicinin takarrüründe (oluşumunda) muvazaa olduğu a[Devamını Oku]